top of page

YSQ - Young Schema Questionnaire

Young & Brown (2003, oorspr. versie), Rijkeboer & Sterk (2005, Nederlandstalige versie)

Doel

Brengt diverse schema's in kaart: disfunctionele patronen van denken, voelen en handelen.

Schalen

16 subschalen

Scores

Items worden beoordeeld op een 6-puntenschaal.Geen totaalscore.Subschaalscores: gemiddelde van de betreffende items per subschaal.

Normen

Geen normen beschikbaar.Een gemiddelde score boven 3 wordt beschouwd als klinisch significant.

Instructies

Hieronder vindt u uitspraken die iemand zou kunnen gebruiken om zichzelf te beschrijven. Lees elke uitspraak aandachtig en vink aan hoe goed het u beschrijft. Als u het niet zeker weet, baseer uw antwoord dan op wat u voelt, niet op wat u denkt dat waar is.

Focus
Respondendenten
Doelgroep

Aantal vragen:

205

Prijs:

gratis

bottom of page