top of page

“De therapie is geslaagd maar mogelijk bezwijk ik aan de bijwerkingen”.

Claude Missiaen

“De therapie is geslaagd maar mogelijk bezwijk ik aan de bijwerkingen”.

Deze cliëntuitspraak is de titel van een artikel dat Stinckens en Missiaen onlangs publiceerden in het Tijdschrift voor Persoonsgerichte Experiëntiële Psychotherapie.


Het artikel beschrijft een casus waarin het therapeutisch kader flink werd uitgedaagd. Het therapeutisch avontuur was er één van intense emotionele ervaringen, grenzen die bedreigd werden en telkens opnieuw gedefinieerd moesten worden. Na een bewogen individueel traject werd besloten om een tweede therapeut in te schakelen waarbij sessies met zijn drieën afgewisseld werden met sessies bij de ‘therapeut-mama’ en bij de ‘therapeut-papa’. Op die manier werden het loslatingsproces en het geheractiveerde hechtingswerk hanteerbaar gemaakt.


Het is een verhaal van een therapie met een 57-jarige man (Jaak, fictieve naam) die op een keerpunt in zijn leven staat: zijn huwelijk is vastgelopen, vroege hechtingskwetsuren borrelen op en hij voelt zich afgesloten van zijn gevoelsleven. Bij het beantwoorden van de DAPP-SF (een zelfbeoordelingslijst rond persoonlijkheidspathologie) behaalt Jaak extreem hoge scores op de dimensies Zelfbeschadiging, Affectieve labiliteit, Onveilige hechting en Passieve agressiviteit. Hij sluit aan bij zijn zelfbeschrijving tijdens de intake: ‘ik ben in feite een hysterische psychopaat’.


Het artikel neemt ons mee langs enkele kritische incidenten in de therapie: problemen met het reguleren van (te) lang onderdrukte emoties, heftige overdrachtsgevoelens en disfunctionele gehechtheidsstrategieën. Gedurende de hele therapie werd QIT online ingezet: Jaak was een fervent gebruiker en voor de therapeuten vormde het een onmisbare routeplanner (zie een eerder artikel).


De therapeuten maakten uitgebreide postsessie nota’s (eveneens via QIT online) waardoor de lezers inkijk krijgen in hun innerlijke dialoog die in deze therapie erg werd geprikkeld. In feite fungeerde deze digitale tool als een soort container voor de hevige en ontregelende emoties die bij de drie betrokkenen wakker gemaakt werden. Zo konden ze alle drie hun innerlijke dialoog vloeibaar houden en niet laten stollen door de steeds opborrelende en soms bedreigende intensiteit van het therapeutisch proces.


Voor wie wil weten hoe het afloopt: Jaak wist dat de therapeuten een artikel rond deze casus aan het voorbereiden waren. Hij stuurde hen nog een mail met de duidelijke boodschap: “We zijn niet mislukt, we zijn geslaagd”.


In onderstaande video: "Samenwerken in de geestelijke gezondheidszorg", kom je meer te weten komen over hoe QIT Online deze innerlijke dialoog vloeiend houdt:

Youtube video banner

Lees het volledige artikel ter waarde van €8,50 gratis via de onderstaande link!


Stinckens, N. & Missiaen, C. (2021). ‘De therapie is geslaagd, maar mogelijk bezwijk ik aan de bijwerkingen’. Tijdschrift voor Persoongsgerichte Experiëntiële Psychotherapie, 2021, 59, 4-18.

Beurs, E. de, Rinne, T., Kampen, D. van, Verheul, R., & Andrea, H. (2009). Reliability and validity of the Dutch Dimensional Assessment of Personality Pathology-Short Form (DAPP-SF): A shortened version of the DAPP-Basic Questionnaire. Journal of Personality Disorders, 23, 308-326.

Stinckens, N. & Missiaen, C. (2020). Cliëntfeedback als routeplanner. Tijdschrift voor Psychotherapie, 45, 388-404.

Comentarios


Start een gratis proefperiode

Volledig vrijblijvend gedurende 30 dagen,
geen betalingsgegevens vereist
Monitor.png
bottom of page