top of page

Lancering QIT online 3.0


Alles-in-één platform


We tellen af naar 1 januari 2020, het moment waarop de nieuwe versie van QIT online gelanceerd wordt. Het is de derde update en meteen de meest revolutionaire !   Een jaar lang zijn we intensief bezig geweest met het herprogrammeren van onze webapplicatie, met als toetssteen de noden en bekommernissen die hulpverleners in hun dagelijkse praktijk ervaren. Tal van nieuwe functionaliteiten zullen binnenkort beschikbaar zijn:

Digitale dossierkast: Geen gezeul meer met papieren dossiers. In een muisklik heb je altijd en overal toegang tot je volledig cliëntenbestand. Dankzij de zoek- en filterfunctie is je dossierkast makkelijk op orde te houden.

Overzichtelijk dossier per cliënt: Alle relevante contact- en zorggegevens per cliënt worden gebundeld in één persoonlijk dossier - eenvoudig in te vullen en bij te werken, veilig gestockeerd 'in the cloud' en makkelijk te delen met de cliënt en andere betrokken zorgverleners.

Individuele trajectopvolging: Je beschikt over een gedetailleerd overzicht van het zorgtraject van je cliënt en eventuele betrokken personen: de data van de opeenvolgende sessies worden weergegeven in een tijdslijn en aan elke sessie kunnen vragenlijsten en notities worden gekoppeld. Persoonlijke notities die niet bedoeld zijn ter inzage, kunnen eenvoudig worden vergrendeld.

Standaardtrajecten en maatwerk: Je kan gebruik maken van kant-en-klaar trajecten die zijn afgestemd op welbepaalde klinische settings en doelgroepen. Ze bestaan uit een bepaalde sequentie en selectie van vragenlijsten, waarbij klinische relevantie, gebruiksvriendelijkheid en wetenschappelijkheid nauwkeurig zijn uitgebalanceerd. Aanpassingen kan je heel eenvoudig zelf doen; therapie is tenslotte maatwerk.

Uitgebreide bibliotheek van vragenlijsten voor intake- en procesdiagnostiek: De toegankelijkheid van onze uitgebreide bibliotheek is verbeterd door toevoeging van een zoekfunctie, inventarisatie van de belangrijkste kenmerken van de vragenlijst (doel, scoring, schalen, normen,...) en gedetailleerde inzage in voorbeelditems.

Individuele en overzichtsrapporten: De antwoorden op de vragenlijsten worden in realtime gecapteerd in een overzichtelijk feedbackrapport dat automatisch wordt toegevoegd aan het zorgtraject. In de nieuwe versie zijn ook cross-casus analyses mogelijk om meer zicht te krijgen op belangrijke kwaliteitsindicatoren, zoals cliënttevredenheid, outcomevariantie, veranderingsprocessen en beïnvloedende factoren. Hierbij worden de scores berekend voor een groep cliënten en samengevat in een overzichtsrapport. 

Veilige uitwisseling van informatie: De GDPR-richtlijnen hebben de uitwisseling van privacy-gevoelige informatie via e-mail ingeperkt. Doordat cliënten in de nieuwe versie over een eigen account beschikken, biedt QIT online een veilig kanaal om de in- en uitgaande communicatie met je cliënten en andere betrokkenen te verzorgen: verslagen, attesten, betalingsbewijzen,... kunnen rechtstreeks online gedeeld worden en worden automatisch bijgehouden in de documentenmap. Omgekeerd kunnen cliënten langs hetzelfde kanaal documenten opladen en delen met jou als hulpverlener. Zij hebben via hun account ook toegang tot bepaalde onderdelen van hun cliëntdossier en zorgtraject.

Coördinatie van zorg: Een speciaal admin-account werd gecreëerd voor zorgcoördinatoren die een centrum, groepspraktijk of afdeling aansturen. Zij kunnen de organisatie beheren en hulpverleners toevoegen en toegang verlenen tot QIT online. Ook hebben zij een overzicht van het volledige cliëntenbestand en de belangrijkste contact- en zorggegevens. Zij hebben echter geen toegang tot de individuele cliëntdossiers; dit behoort tot het exclusieve domein van de hulpverleners. 


Hoe verloopt de overschakeling van de huidige naar de nieuwe versie?


We realiseren ons dat een overschakeling de nodige aanpassingen van gebruikers vergt. Om die reden voorzien we een uitgebreide transitieperiode waarin de huidige en de nieuwe versie van QIT online naast elkaar blijven bestaan.

Vanaf 1 januari zullen we onze klanten stapsgewijs uitnodigen om een account te activeren in QIT 3.0. Nieuwe klanten krijgen een gratis demo-account waarmee ze gedurende 3 maanden het digitaal platform kunnen verkennen.

Voor onze bestaande klanten zullen in 2020 beide versies parallel beschikbaar blijven. Zij kunnen hun lopende therapietrajecten voortzetten in het huidige systeem. Nieuwe dossiers en trajecten kunnen enkel in het nieuwe systeem worden geactiveerd. Op die manier stimuleren we de upgrade naar QIT 3.0.

Het schakelen tussen de huidige en de nieuwe versie van QIT online zal gefaciliteerd worden door een eenvoudige link te voorzien tussen beide systemen. Hulpverleners die ervoor opteren om meteen de volledige overschakeling te maken naar het nieuwe systeem, kunnen de contact- en zorggegevens van hun lopende dossiers invoegen in het nieuwe systeem. De feedbackrapporten kunnen worden gedownload en heropgeladen via de documententool.

In 2021 zal de oude versie worden gedesactiveerd. Er kunnen vanaf dan geen concrete acties (vragenlijsten verzenden, notities toevoegen, documenten verzenden,...) meer worden uitgevoerd. De cliënt- en trajectgegevens kunnen worden geëxporteerd en op de schijfruimte van de eigen computer worden bijgehouden.


Prijzen


We herzien niet enkel ons digitaal platform, maar ook ons prijsmodel. Rekening houdend met de verzuchtingen van onze klanten opteren we voor maandelijkse afrekeningen op basis van het werkelijk gebruik.

Voor onze bestaande klanten treedt het nieuwe prijsmodel pas in voege van zodra de termijn van het huidige licentiecontract verstreken is.Voor de toegang tot het digitaal platform betaal je maandelijks 15 Euro. Deze licentie geeft je vrij en onbeperkt toegang tot het alles-in-één platform.

Het activeren van een cliëntdossier bedraagt 5 Euro. Deze dossierkost wordt jaarlijks in rekening gebracht, zolang het dossier actief is. Sluit je een therapeutische behandeling af, dan wordt het dossier verplaatst naar de gearchiveerde dossiers die gratis toegankelijk blijven. 

Wij adviseren om deze dossierkost van 5 Euro door te rekenen aan cliënten bij de start van hun traject. Met deze minimale investering hebben cliënten via een eigen, beveiligd account toegang tot bepaalde delen van hun dossier en kunnen zij op een veilige manier informatie uitwisselen met hun hulpverlener.  Het merendeel van de vragenlijsten is gratis beschikbaar. Voor sommige vragenlijsten die zijn uitgegeven bij een testuitgeverij wordt een meerkost aangerekend per afname, die in overleg met de betreffende uitgeverij is bepaald. Deze meerkost wordt, samen met de maandelijkse licentiekost verrekend en gefactureerd.

De betalingen zullen in de nieuwe versie rechtstreeks vanuit het digitaal platform kunnen gebeuren.


Razend benieuwd?


Klik op deze link, navigeer naar 'request demo' en wij maken automatisch voor jou een proefaccount aan van zodra het nieuw digitaal platform gelanceerd wordt. Hiermee kan je gedurende 3 maanden gratis en onbeperkt alle functionaliteiten van QIT 3.0 uitproberen.

Comments


Start een gratis proefperiode

Volledig vrijblijvend gedurende 30 dagen,
geen betalingsgegevens vereist
Monitor.png
bottom of page