top of page

Houd jij al een portfolio bij?

Nele Stinckens


De Kwaliteitswet, die op 1 juli 2022 in werking is getreden, bepaalt dat men enkel gezondheidszorg mag verstrekken waarvoor men over de nodige aantoonbare bekwaamheid en ervaring beschikt. Dit wordt gestaafd door het visum dat de overheid uitreikt op grond van het basisdiploma. Daarnaast zijn de nodige bewijsstukken vereist die aantonen dat men zich voldoende bijschoolt om kwaliteitsvolle zorg aan te bieden. Die bijscholing kan gebeuren in de vorm van bijkomende opleiding, deelname aan congressen of studiedagen, super- en intervisie, verworven beroepservaring,...


Dat hulpverleners hun professionele competentie en beroepskwalificatie op een hoog niveau moeten houden, was ook al opgenomen in de deontologische code. Nieuw is dat men bekwaamheid en ervaring dient aan te tonen aan de hand van een zorgvuldig bijgehouden portfolio. Over de inhoud van dit portfolio is in de huidige wet weinig gespecificeerd. Maar op basis van de deontologische code kan verondersteld worden dat deelname-attesten, opleidingscertificaten, publicaties, een geactualiseerd CV,... gelden als bewijsstukken die systematisch moeten worden bijgehouden.

Mogelijk komen er in de toekomst meer concrete richtlijnen waaraan het portfolio dient te voldoen. Voorlopig is enkel in de wet opgenomen dat het het portfolio bij voorkeur in elektronische vorm wordt bijgehouden.


Vanuit QIT willen wij hulpverleners ontzorgen bij het naleven van de Kwaliteitswet. Dit doen we in de eerste plaats door het aanbieden van een EPD waarbij persoonlijke en behandelinformatie van cliënten op een overzichtelijke manier kan worden bijgehouden. Deze informatie kan bovendien op een veilige en transparante manier worden gedeeld met andere hulpverleners.

Daarnaast is er sinds kort in het hulpverlenersprofiel een portfolio beschikbaar, met diverse velden om vooropleiding, bijscholing, ervaring en expertise te inventariseren. Bewijsstukken kunnen eenvoudig worden opgeladen per veld. Indien gewenst kan het portfolio ook zichtbaar worden gemaakt voor andere hulpverleners en cliënten of als PDF worden gedownload. Een fictief voorbeeldportfolio kan je hier vinden.


Comments


Start een gratis proefperiode

Volledig vrijblijvend gedurende 30 dagen,
geen betalingsgegevens vereist
Monitor.png
bottom of page