top of page

Nieuwe features en geplande features voor QIT online

Het ruikt naar lente, ook bij QIT! Wat we maanden geleden gezaaid hebben, ontkiemt en komt tot bloei. Het QIT online platform floreert dankzij de dagelijkse interacties met onze gebruikers: cliënten, hulpverleners en onderzoekers. In deze blogpost houden we je op de hoogte van de nieuwe én toekomstige functionaliteiten die QIT online te bieden heeft.Nieuwe features:


Nieuwe features QIT online

Zoekfunctie toegevoegd aan digitale dossierkast

Omdat het aantal dossiers van onze gebruikers gestaag toeneemt, was het toevoegen van een zoekfunctie prioritair: vanaf nu kan je snel en eenvoudig dossiers zoeken op voornaam, familienaam of andere parameters.Voorkeursinstellingen digitale dossierkost

Voorkeursinstellingen digitale dossierkost

De dossierkast kan bekeken worden in een kaart- of lijstoverzicht. Sommige hulpverleners verkiezen een overzicht van cliëntfiches (kaartsysteem), anderen zien de informatie liever gebundeld in een lijst. Het systeem onthoudt vanaf nu je voorkeur: heb je de laatste keer de lijst van cliëntdossiers bekeken, dan word je automatisch naar dezelfde lijst geleid bij de volgende inlog.


Verwijderen sessies

Verwijderen sessies

Het was tot voor kort niet mogelijk om sessies te verwijderen waarvan de datum al overschreden was. Enkel sessies die in de toekomst waren gepland en nog niet hadden plaats gevonden, konden uit het traject worden gehaald. Foutjes of last-minute afzeggingen konden hierdoor niet worden aangepast in het traject. Op vraag van een aantal gebruikers hebben we dit aangepast: sessies kunnen nu steeds verwijderd worden.
Toevoegen afbeeldingen aan sessie

Naast gewone postsessienotities (die je intypt en desgewenst bewerkt), kan je vanaf nu ook afbeeldingen toevoegen. Dit is handig voor hulpverleners die handgeschreven of digitale notities maken tijdens een sessie en deze achteraf wensen toe te voegen aan het trajectoverzicht. Je kan eenvoudig een fotootje maken van de notities en deze opladen via de knop ‘afbeeldingen’ in de menubalk.

Toevoegen afbeeldingen aan sessie


Delen documenten met leden van het cliëntsysteem

Delen documenten met leden van het cliëntsysteem

Voor wie werkt met partners, gezinnen of ouders, ontbrak er een belangrijke functionaliteit: het rechtstreeks kunnen delen van documenten met hen. Als je documenten maakt of oplaadt, kan je deze vanaf nu delen met meerdere betrokkenen. Belangrijk is wel dat deze personen zijn toegevoegd aan het cliëntsysteem.


De documenten die de cliënt (of iemand van het cliëntsysteem) heeft gedeeld, worden vanaf nu overigens onder een apart tabblad bewaard. Op die manier wordt de documentenmap overzichtelijk gehouden.Overzicht gebruik en betaalgeschiedenis

Wie een admin account heeft, vindt onder het tabblad ‘Gebruik’ een overzicht van de licentie- en dossierkosten van de huidige maand en de voorgaande maanden. Via de knop ‘facturatie’ kan je voortaan ook een volledige historiek zien van je facturen bij QIT. Tevens kan je je betalingsvoorkeur instellen met de bijkomende optie om automatisch te betalen met VISA/Mastercard of via Sofort of Ideal.

Overzicht gebruik en betaalgeschiedenisBeeldbellen

Nog steeds relevant in Coronatijden, maar wellicht ook in het post-Corona-tijdperk: de mogelijkheid om cliënten niet enkel face-to-face maar online te ontmoeten. Bij het toevoegen van een sessie kan je kiezen tussen fysieke of video sessie. Kies je voor het laatste, dan verschijnt er automatisch een link, zowel in jouw traject als in het cliënttraject, om het videogesprek te starten. Wil je meerdere mensen laten deelnemen aan het gesprek? Geen probleem: je klikt op de link, dan op ‘deelnemen aan de vergadering’ en vervolgens op ‘meerdere personen uitnodigen’.

Beeldbellen


Kalender

Kalender

Sessies die zijn toegevoegd aan een individueel cliënttraject, verschijnen vanaf nu in een kalender. Deze kan ingesteld worden op dag-, week- of maandbasis en toont een overzicht van alle afspraken met je volledige cliëntenbestand. Een icoontje maakt duidelijk of het een fysieke dan wel een online sessie betreft.
Toekomstige features:


QIT online blijft in beweging. We brengen jullie ook graag op de hoogte van onze roadmap van geplande doorontwikkelingen:


Notificaties

Momenteel worden cliënten en hulpverleners via mail op de hoogte gebracht van de activiteiten die hebben plaats gevonden op het QIT-platform. Voor hulpverleners gebeurt zo’n update dagelijks, voor cliënten wekelijks. Op die manier proberen we het mailverkeer te beperken.

Naar de toekomst zullen we notificaties inbouwen in het platform zelf waarmee de gebruikers attent worden gemaakt op deze activiteiten. Aan de hand van specifieke icoontjes zullen gebruikers in het overzichtsscherm zien voor welke cliënten rapporten beschikbaar zijn, wie berichten heeft gepost, wie documenten heeft gedeeld, …


Overleg

Er zal een extra trajectactiviteit worden toegevoegd. Naast sessies en metingen zullen ook overlegmomenten kunnen worden ingepland: telefonisch overleg met huisarts, super- en intervisie met collega’s, zorgoverleg met andere disciplines, … Ook voor deze trajectactiviteit zullen notities kunnen worden toegevoegd.


Koppelingen:

Momenteel onderzoeken we welke koppelingen kunnen gemaakt met bestaande e-health systemen. Onze prioriteit is om een koppeling te realiseren met de E-health box met het oog op de kwaliteitswet die in juni dit jaar van kracht wordt en waarbij veilige gegevensuitwisseling met andere zorgverstrekkers cruciaal wordt.


Delen en overdragen van dossiers

Vanuit diezelfde optiek beoordelen we momenteel de procesmatige en deontologische aspecten die te maken hebben met het delen en overdragen van cliëntdossiers. De bedoeling is om een transparant en overtuigend conceptueel kader uit te werken waarin de verschillende rollen helder gedefinieerd worden, alvorens over te gaan tot de technische en functionele implementatie ervan.


Blended catalogus

Achter de schermen werken we ook gedreven aan de uitrol van een blended aanbod, waarbij face-to-face therapie kan afgewisseld worden met online zelfhulp. De ambitie is om, analoog aan de catalogus van vragenlijsten, een catalogus voor online zelfhulp uit te bouwen, waarvan de onderdelen eenvoudig, flexibel en op maat kunnen toegevoegd worden aan het individuele zorgtraject. Deze catalogus zal zowel bestaand materiaal bevatten, op een overzichtelijke manier samengebracht en gedocumenteerd, als nieuw ontwikkeld materiaal.Ben je benieuwd hoe je deze nieuwe features zo efficiënt mogelijk kan inzetten in jouw praktijk? Dan nodigen we je graag uit voor één van onze verhelderende demo's!

Comentários


Start een gratis proefperiode

Volledig vrijblijvend gedurende 30 dagen,
geen betalingsgegevens vereist
Monitor.png
bottom of page