top of page

QIT Features release Juni

De afgelopen weken werden weer diverse aanpassingen doorgevoerd om het gebruiksgemak van QIT online te vergroten en de functionaliteit te verbeteren. Deze aanpassingen worden momenteel uitvoerig getest in de staging omgeving en zullen in de komende weken in productie gaan.


Nieuwe features:


Nieuwe trajectactiviteiten: OVERLEG & TAAK

Momenteel kunnen aan een traject sessies en metingen worden toegevoegd. In de komende weken komen er twee extra trajectactiviteiten bij: overleg en taak. Onder overleg horen activiteiten thuis waarbij er een uitwisseling gebeurt met andere zorgverleners over het cliëntdossier. Het kan gaan om telefonisch overleg met huisarts, super- en intervisie met collega’s, zorgoverleg met andere disciplines, … Voor deze trajectactiviteit kunnen, net zoals voor sessies, notities worden toegevoegd en binnenkort ook andere types bestanden (afbeeldingen, pdf-bestanden, audio- en videobestanden).


OVERLEG & TAAK

Een taak verwijst naar een zelfhulp aanbod dat dat een cliënt zelfstandig thuis kan uitvoeren, voorafgaand of in combinatie met het reguliere therapie-aanbod. Het past binnen de beweging naar een blended aanbod, waarin QIT het komende jaar zal investeren. De ambitie is om, analoog aan de catalogus van vragenlijsten, een catalogus voor online zelfhulp uit te bouwen, waarvan de onderdelen eenvoudig, flexibel en op maat kunnen toegevoegd worden aan het individuele zorgtraject. Deze catalogus zal zowel bestaand materiaal bevatten, op een overzichtelijke manier samengebracht en gedocumenteerd, als nieuw ontwikkeld materiaal. We hopen een eerste versie van de catalogus te lanceren na de zomer. Maar binnen enkele weken zal je als hulpverlener ook al zelf linken kunnen toevoegen naar online hulpbronnen die beschikbaar zijn op het internet. Je voegt deze link toe aan de taak, eventueel voorzien van wat extra uitleg, en de cliënt kan meteen aan de slag door op de link in de trajectbalk te klikken.Verbeterde zoekfunctie voor bibliotheek van vragenlijsten

Omdat onze bibliotheek van vragenlijsten steeds omvangrijker wordt, zullen we een aantal filters voorzien waarmee meer gericht kan gezocht worden op een twee parameters: Doel en Doelgroep.

vragenlijsten

Het selecteren van een geschikte meting zal hierdoor efficiënter kunnen gebeuren. Meer informatie over de meting kan je bekomen door op de vragenlijst in kwestie te klikken. Wil je de vragenlijst graag uitprinten? Gebruik dan je rechtermuisknop en klik op afdrukken. Kies vervolgens als bestemming je printer.Diverse types bestanden toevoegen aan sessies


Notitie

Momenteel kan je aan je sessies afbeeldingen toevoegen. Maar we vernamen van enkele therapeuten dat ze ook graag andere types bestanden zouden willen toevoegen om hun sessie te documenteren. Deze functionaliteit zal eveneens binnenkort beschikbaar zijn.Schermoptimalisatie voor mobiele toestellen


Schermoptimalisatie voor mobiele toestellen

Veel cliënten en therapeuten blijken ons platform te bezoeken via hun mobiele toestel. Dat is begrijpelijk, je hebt je smartphone letterlijk bij de hand. Om de gebruikerservaring op zo’n mobiel toestel te optimaliseren, hebben we de afgelopen weken sterk ingezet op het verbeteren van de zogenaamde ‘screen responsiveness’: onze applicatie past zich automatisch aan aan de verschillende schermgroottes zodat alle tabbladen en knoppen perfect zichtbaar zijn.Toekomstige features:


Ons verlanglijstje blijft groeien dankzij de input van cliënten en hulpverleners en de boeiende bewegingen in het veld van de geestelijke gezondheidszorg. We brengen jullie ook graag op de hoogte van onze roadmap van geplande doorontwikkelingen:


Notificaties

Momenteel worden cliënten en hulpverleners via mail op de hoogte gebracht van de activiteiten die hebben plaats gevonden op het QIT-platform. Voor hulpverleners gebeurt zo’n update dagelijks, voor cliënten wekelijks. Op die manier proberen we het mailverkeer te beperken.

Naar de toekomst zullen we notificaties inbouwen in het platform zelf waarmee de gebruikers attent worden gemaakt op deze activiteiten. Aan de hand van specifieke icoontjes zullen gebruikers in het overzichtsscherm zien voor welke cliënten rapporten beschikbaar zijn, wie berichten heeft gepost, wie documenten heeft gedeeld, …


Personaliseren van sjablonen in documentenmap

In de documentenmap is een verzameling sjablonen beschikbaar voor standaarddocumenten en veelgebruikte formulieren (zoals attesten, betalingsbewijzen, intakeverslagen, ...). Deze sjablonen kunnen eenvoudig gepersonaliseerd worden en ook eigen sjablonen kunnen worden toegevoegd. De mogelijkheid om een persoonlijke touch aan je documenten te geven, werd gemaximaliseerd door een koptekst (header) en voettekst (footer) toe te voegen. Hiermee kan je bijvoorbeeld het logo van je praktijk standaard opladen of je handtekening met je contact- en registratiegegevens. We rollen deze functionaliteit geleidelijk aan uit in de maand juni.


Koppelingen:

Momenteel onderzoeken we welke koppelingen kunnen gemaakt met bestaande e-health systemen. Onze prioriteit is om een koppeling te realiseren met de E-health box met het oog op de kwaliteitswet die volgend jaar van kracht wordt en waarbij veilige gegevensuitwisseling met andere zorgverstrekkers cruciaal wordt.


Delen, overdragen en downloaden van dossiers

De voorbije maanden hebben we de functionaliteit voor het delen, overdragen en downloaden van dossiers uitvoerig geanalyseerd vanuit diverse perspectieven: praktische, procesmatige, deontologische, … Op basis hiervan hebben we een transparant en omvattend conceptueel kader uitgewerkt waarin de verschillende rollen helder gedefinieerd zijn. Essentiële vragen die we gecapteerd hebben, zijn o.a.: Welke hulpverlener is beheerder van het dossier? Welke rechten krijgt de collega-hulpverlener met wie het dossier gedeeld wordt? Moet men een afschrift kunnen maken van het dossier vooraleer het wordt overgedragen? Deze vragen zijn uitvoerig intern besproken en vervolgens afgetoetst met onze Data Protection Officer. In de zomermaanden zullen we overgaan tot de technische en functionele implementatie ervan.


Dossierbeheer aangepast aan de complexiteit van het zorglandschap

Het helder definiëren van de zogenaamde rollen is ook noodzakelijk om het dossierbeheer aan te passen aan de complexe klinische realiteit, waarbij cliënten vaak bij meerdere hulpverleners in begeleiding zijn, niet enkel een individueel aanbod krijgen maar ook met andere gezinsleden of medecliënten een traject volgen en waarbij hulpverleners ook soms in verschillende klinische settings werkzaam zijn.

Om deze multipele relaties te verankeren in het dossierbeheer, zullen dossiers naar de toekomst geherdefinieerd worden: een cliënt zal binnen zijn/haar account meerdere dossiers kunnen hebben (zowel individuele als groepsdossiers) bij meerdere therapeuten; aan elk dossier zal een eigenaar (‘owner’) worden gekoppeld (de hulpverlener die verantwoordelijk is voor het dossier); de eigenaar kan het dossier delen of overdragen (naar een collega-hulpverlener of met zichzelf in een andere organisatie) en hierbij bepaalde rechten toekennen (‘viewer of collaborator’); de cliënt wordt via notificaties nauwgezet op de hoogte gehouden van de eventuele verschuiving van rollen in zijn/haar dossier en dient hiervoor toestemming te verlenen.


Ben je benieuwd hoe je deze nieuwe features zo efficiënt mogelijk kan inzetten in jouw praktijk? Dan nodigen we je graag uit voor één van onze verhelderende demo's!

We ontvangen je met plezier in de QIT community

bottom of page