top of page

QIT is klaar voor wat in de wereld van de psychotherapie te gebeuren staat. En u?


Op 1 juli 2022 gaat de wet op de kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg van kracht. Deze wet regelt de aspecten die te maken hebben met kwaliteitsvolle, interdisciplinaire en veilige zorg. Ook bepaalt de wet wat er precies in het patiëntendossier moet worden opgenomen. QIT heeft als ambitie om haar gebruikers volledig te ontzorgen rond alle praktische implicaties van de kwaliteitswet. Therapeuten hebben zo hoofd, handen en hart vrij voor wat echt telt.

Alle noodzakelijke informatie kan overzichtelijk worden ingegeven en aangevuld, in samenwerking met de cliënt.


Relevante documenten (attesten, verslagen, adviezen,…) kunnen eenvoudig worden opgeladen en bijgehouden in de documentenmap.


QIT online biedt een veilig en GDPR proof kanaal om de in- en uitgaande communicatie met de cliënt en andere betrokkenen te verzorgen.


Samenwerking & continuïteit in het zorgproces worden in één muisklik gerealiseerd: dossiers kunnen makkelijk worden gedeeld met collega-hulpverleners, uiteraard met medeweten van de cliënt.


Een koppeling met de E-healthbox zal binnenkort mogelijk zijn.


Dossiers in de mobiele QIT online app

Een trajectbalk visualiseert het unieke zorgpad en biedt een chronologisch overzicht van alle relevante activiteiten. Therapie is tenslotte maatwerk.


Aan het traject kunnen tal van therapeutische activiteiten worden gekoppeld: fysieke of beeldbelsessie, online feedback en psychodiagnostiek, overleg met collega’s, intervisie en supervisie.


Niet de computer stuurt het proces, maar wel de therapeut, in nauwe afstemming met de cliënt. Het weerspiegelt wat voor ons de essentie is van het vak: ‘The cliënt as the heart and the relationship as the soul of psychotherapy’,


Aan elke trajectactiviteit kunnen notities of bestanden worden gekoppeld. Als hulpverlener beslis je in alle vrijheid op welke manier je het zorgpad documenteert.

Geopend dossier met traject zichtbaar in de QIT applicatie

✔De therapiekamer breidt zich uit naar de huiskamer en de ruimere leefwereld van de cliënt. Online zelfhulp kan het vertrouwde zorgaanbod aanvullen en versterken. ✔QIT werkt aan een blended aanbod bestaande uit informatieve teksten, demonstratievideo’s, zelfmonitoring, geleide oefeningen, getuigenissen,… ✔ Dit aanbod zal eenvoudig en flexibel kunnen worden toegevoegd aan het therapietraject en door de cliënt op eigen tempo worden verwerkt.


✔Dankzij de innovatiesubsidie van Smart Hub Vlaams-Brabant kunnen we de komende jaren ten volle inzetten op de uitwerking van dit blended aanbod. De KUL is als onderzoekspartner betrokken om dit aanbod empirisch te valideren.Precies een jaar geleden werd QIT 3.0, onze derde en meest revolutionaire update,

Precies een jaar geleden werd QIT 3.0, onze derde en meest revolutionaire update, gelanceerd. Sindsdien hebben we niet stil gezeten. Het afgelopen jaar hebben we doorlopend gewerkt aan verdere verfijningen en optimalisaties. We gingen aan de slag met de waardevolle feedback en bruikbare suggesties van cliënten en hulpverleners. Zo werken we het liefst: in co-creatie met de echte experts!


Onze website is sinds kort uitgebreid met een demo-pagina. We nodigen je graag uit voor onze verhelderende demo's of verdiepende webinars.Let's rock together red banner


Comments


Start een gratis proefperiode

Volledig vrijblijvend gedurende 30 dagen,
geen betalingsgegevens vereist
Monitor.png
bottom of page