top of page

Gedragsvragenlijst voor kinderen en jongeren toegevoegd aan de QIT-bibliotheek

Samenwerking QIT & ASEBA

QIT heeft een samenwerkingsovereenkomst gesloten met ASEBA (Achenbach System of Empirically Based Assessment). Het gaat om een door Achenbach (1991) ontwikkeld systeem van vragenlijsten en scoringsmogelijkheden om vaardigheden, emotionele moeilijkheden en gedragsproblemen te kwantificeren. De CBCL en de YSR zijn de meest gekende vragenlijsten in hun aanbod; ze worden frequent als diagnostisch instrument ingezet in de kinder- en jeugdzorg.


In deze blogpost geven we een korte beschrijving van deze vragenlijsten. Bekijk je de vragenlijsten graag in detail, dan verwijzen we je graag door naar ons digitaal platform QIT.


CBCL (Child Behavior Checklist)

De CBLC meet vaardigheden en emotionele en gedragsproblemen bij kinderen en jongeren tussen 6 en 18 jaar oud. De vragenlijst wordt ingevuld door ouders of zorgfiguren die de jeugdige goed kennen. Er worden 2 delen onderscheiden: een competentiedeel met vragen over andere de sporten en hobby's van de jeugdige, en een deel over emotionele en gedragsproblemen dat bestaat uit 120 stellingen (zoals 'huilt veel' of 'heeft moeite om van taken te wisselen').

De automatische scoring levert een uitgebreid profiel op met een situering van de jeugdige op competentieschalen (Activiteiten, Sociaal en School) en syndroomschalen (Angstig/depressief, Teruggetrokken/depressief, Lichamelijke klachten, Sociale problemen, Denkproblemen, Aandachtsproblemen, Regelovertredend gedrag en Agressief gedrag). Er zijn ook overkoepelende clusters om het functioneren van de jeugdige te diagnosticeren: Internaliseren, Externaliseren en Overige problemen.

Op basis van een vergelijking met een representatieve steekproef uit de algemene Nederlandse populatie, worden de T-scores ingedeeld in drie normcategorieën: klinisch, mogelijk klinisch en niet-klinisch.


Youth Self-Report (YSR)

De YSR is heel vergelijkbaar met de CBCL en meet dezelfde vaardigheden en emotionele en gedragsproblemen. Deze vragenlijst wordt door de jongere zelf ingevuld en is geschikt voor de leeftijdscategorie 11 tot 18 jaar.

De automatische scoring levert een gelijkaardig uitgebreid diagnostisch profiel op met een situering van de jongere op competentischalen, syndroomschalen en overkoepelende clusters. 

Wie vertrouwd is met het gebruik van psychodiagnostiek en proces- en outcome monitoring in QIT, weet dat elke vragenlijst eenvoudig kan toegevoegd worden aan het zorgtraject en vervolgens kan verstuurd worden naar cliënten en betrokkenen.


Automatisch worden de antwoorden gecapteerd in een rapport waarbij totaal- en subschaalscores worden berekend en vergeleken met de beschikbare normen van referentiegroepen. Bij herhaalde metingen worden de scores weergegeven in een evolutiegrafiek die een indicatie geeft van het verloop van klachten, moeilijkheden of werkzame processen.


Voorbeeldrapport ASV

Wil je meer te weten komen over waarom en hoe je vragenlijsten kan toevoegen aan een zorgtraject, bekijk dan onderstaand filmpje:
Comments


Start een gratis proefperiode

Volledig vrijblijvend gedurende 30 dagen,
geen betalingsgegevens vereist
Monitor.png
bottom of page