top of page

Ik (k)en mezelf

Module in de kijker Het ontwikkelen van een gezonde relatie met onszelf is duidelijk een thema dat leeft. Deze module kan dan ook op heel wat belangstelling rekenen van cliënten en hulpverleners.


We willen allemaal graag weten wie we zijn, maar dat is minder eenvoudig dan het lijkt. Het zelf is geen vast setje kenmerken. Wie je bent, is voortdurend in beweging.

Waarover gaat deze module en voor wie is ze bedoeld?

Deze module is bedoeld voor iedereen die tot meer begrip en aanvaarding van zichzelf wil komen en een meer geheel(d) zelf wil bereiken.


In deze module worden cliënten uitgenodigd om stil te staan bij zichzelf. Niet alleen bij die aspecten die ze zichzelf toeëigenen ('dit ben ik'), maar ook bij die aspecten die ze afkeuren ('zo wil ik niet zijn') of onderdrukken ('dit mag ik niet zijn'). Cliënten krijgen oefeningen aangeboden om de saboteur of criticus in zichzelf te leren kennen en te transformeren tot een ondersteunende metgezel. Ze leren dat onderdrukte zelfaspecten vaak indirect expressie zoeken via lichamelijke klachten, onvoorspelbare reacties, innerlijke onrust,...

Ik (k)en mezelf

Inhoudelijk is de module geïnspireerd op concepten vanuit de emotion-focused therapie, schematherapie, voice dialogue methode en het doctoraatsonderzoek van Nele Stinckens. Hoe is de module opgebouwd?

De module is opgebouwd uit zes secties of hoofdstukken. Elke sectie bestaat uit een aantal bouwstenen waar men concreet mee aan de slag kan gaan. Er wordt telkens gestart met een theoretische inleiding over het betreffende onderwerp. Die theorie wordt dan aangevuld met voorbeelden, filmpjes, oefeningen en reflectie-vragen.

Sectie 1: Wie ben ik?

Sectie 2: Wat heb ik in huis?

Sectie 3: Bewustworden van je dominante ikken

Sectie 4: Verkennen hoe en waarom je dominante ikken in je leven zijn gekomen

Sectie 5: Een zorgzame metgezel worden van jezelf

Sectie 6: Contact maken met je onderdrukte en onbekende ikken

Hoe kan de module gebruikt worden?

De module kan zelfstandig doorlopen worden (zonder bijkomende ondersteuning) of kan deel uitmaken van een blended zorgtraject, met ondersteuning van een hulpverlener. Men kan steeds het eigen tempo bepalen en kiezen in welke volgorde men aan de slag gaat. Cliënt en hulpverlener bepalen in onderlinge dialoog wat het best aansluit bij het proces en de persoonlijkheid van de cliënt. Therapie is tenslotte maatwerk en dat geldt evenzeer voor blended therapie. Wat zeggen cliënten en hulpverleners over deze module?

Cliënten geven aan dat de module hen geholpen heeft om meer inzicht te krijgen in zichzelf en hun functioneren. Ze vinden de inhoud relevant en interessant om in therapie op verder te bouwen. De gestructureerde, systematische opbouw wordt door cliënten als pluspunt ervaren, evenals de goede afwisseling tussen informatieve teksten, filmpjes en oefeningen. Ook hulpverleners laten ons weten dat de module een werkbaar instrument is dat ingezet kan worden in de therapie. De zelfzorgtips en het bonusmateriaal worden goed ontvangen.


Ondersteunende tools

We ontwikkelden een aantal tools die je helpen navigeren doorheen de inhoud en de opbouw van de module. Verder hebben we een aantal filmpjes gemaakt die je kunnen ondersteunen bij de implementatie van online tools.

  • Download de inhoud van de module.

Inhoud - Ik (k)en mezelf
.pdf
Download PDF • 447KB
  • Bekijk het introductiefilmpje van de module.

  • Wil je aan de slag met digitale tools ter maar heb je geen idee hoe je de werkzaamheid ervan kan faciliteren? In deze video zetten we je graag op weg. Je ontdekt wat er nodig is, zodat online zelfhulp geen tijdelijke hype wordt in de geestelijke gezondheidszorg, maar een duurzaam instrument.

  • Wil je weten hoe je een module kan toevoegen aan een therapietraject? Lees hier hoe je te werk gaat.

>> Inspiratie gezocht!

Heb je zin om zelf de handen uit de mouwen te steken en een module vorm te geven? Of heb je ideeën voor een online zelfhulp aanbod? Neem dan zeker contact met ons op via hello@qit.online.


We begeleiden je bij het ontwikkelproces en we belonen graag jouw inspanningen. Doordat ons platform druk bezocht wordt, ben je verzekerd van een groot publiek in Vlaanderen en Nederland. Als ‘mede-ontwikkelaar’ laten we jou bovendien meegenieten van de gedeelde vruchten op basis van een royalty model.

תגובות


Start een gratis proefperiode

Volledig vrijblijvend gedurende 30 dagen,
geen betalingsgegevens vereist
Monitor.png
bottom of page