top of page

Nieuw in de QIT-bibliotheek: SCARED-NL, een vragenlijst over angst en bang-zijn bij kinderen en adolescenten

Samenwerking QIT & Boom Psychologie & Psychiatrie

Logos QIT and Boom

QIT heeft een samenwerkingsovereenkomst gesloten met Boom Psychologie & Psychiatrie, onderdeel van Boom uitgevers. Naast (zelfhulp)boeken geeft deze toonaangevende uitgeverij al jaren tests uit over psychologie, psychiatrie en andere vakgebieden.


Op vraag van onze QIT community werd de SCARED-NL recent toegevoegd aan onze bibliotheek. Deze vragenlijst is de gereviseerde versie van de Screen for Child Anxiety Related Emotionial Disorders (Murris et al, 2007).


In deze blogpost geven we een korte beschrijving van deze vragenlijst. Bekijk je de vragenlijst graag in detail, dan verwijzen we je graag door naar ons digitaal platform QIT.


De SCARED-NL meet de symptomen van de belangrijkste angststoornissen die volgens de DSM-IV-TR bij kinderen en jongeren kunnen voorkomen. De vragenlijst kan ook gebruikt worden voor het evalueren van de effecten van therapeutische interventies bij angstige kinderen en jongeren. Er is een Kindversie beschikbaar (voor kinderen en adolescenten van 7 tot 19 jaar) en een Ouderversie.


De vragenlijst bestaat uit 69 stellingen met drie antwoordmogelijkheden, variërend van 'nooit of bijna nooit' tot 'vaak'. Voorbeelditems zijn: "Ik krijg hoofdpijn of buikpijn als ik op school ben", "ik word bang als ik niet thuis slaap" of "Ik maak me er zorgen over of anderen me wel aardig vinden". De items zijn verdeeld over 9 subschalen: separatieangststoornis, paniekstoornis , specifieke fobie (diertype, medisch type en situationeel type) , sociale fobie , obsessief-compulsieve stoornis, posttraumatische en acute stressstoornis, gegeneraliseerde angststoornis. 

Wie vertrouwd is met het gebruik van psychodiagnostiek en proces- en outcome monitoring in QIT, weet dat elke vragenlijst eenvoudig kan toegevoegd worden aan het zorgtraject en vervolgens kan verstuurd worden naar cliënten en betrokkenen.


Automatisch worden de antwoorden gecapteerd in een rapport waarbij totaal- en subschaalscores worden berekend en vergeleken met de beschikbare normen van referentiegroepen. Voor de SCARED-NL zijn er vier normgroepen beschikbaar voor de Kindversie, onderscheiden op geslacht en leeftijd. Voor de Ouderversie ontbreken vooralsnog de normgegegevens; er wordt geadviseerd om deze versie vooral te gebruiken om na te gaan in welke mate de ouders de klachten van het kind bevestigen. Bij herhaalde metingen worden de scores weergegeven in een evolutiegrafiek die een indicatie geeft van het verloop van klachten, moeilijkheden of werkzame processen.


Voorbeeldrapport SCARED-NL
Evolution graph of SCARED-NL
Sub-scales of SCARED-NL

Wil je meer te weten komen over waarom en hoe je vragenlijsten kan toevoegen aan een zorgtraject, bekijk dan onderstaand filmpje:
Comments


Start een gratis proefperiode

Volledig vrijblijvend gedurende 30 dagen,
geen betalingsgegevens vereist
Monitor.png
bottom of page