top of page

eACS - emotional Attentional Control Scale

Derryberry & Reed (2002, oospr. versie), Barry e.a. (2013, Nedl. versie)

Doel

Peilt naar aandacht en concentratievermogen bij emotionele arousal

Schalen

Geen subschalen

Scores

Items worden beoordeeld op 4-puntenschaal (1-4).
Totaalscore: som van alle itemscores.

Normen

3 normcategorieën: laag, gemiddeld, hoog.
Normgroep: niet-klinische populatie.

Instructies

Deze vragenlijst bestaat uit 14 uitspraken. Probeer steeds aan te geven in welke mate elke uitspraak op u van toepassing is. Dit doet u door het bijbehorende vakje aan te vinken. Er zijn geen goede of foute antwoorden.

Focus
Respondendenten
Doelgroep

Aantal vragen:

14

Prijs:

gratis

bottom of page