top of page

EDES - Eating Disorder Evaluation Scale

Vandereycken (1993)

Doel

Brengt ernst en omvang van eetstoornis in kaart, met ook aandacht voor de psychosociale componenten

Schalen

4 subschalen: Anorectische preoccupatie, Boulimisch gedrag, Seksualiteit, Psychosociale aanpassing.

Scores

Items worden gescoord op een 4-puntenschaal (0-6).Totaalscore: som van alle itemscores.Subschaalscores: som van de betreffende itemscores per subschaal.

Normen

3 normcategorieën: geen eetstoornis, eetstoornis, extreme eetstoornis.

Instructies

Deze vragenlijst gaat over je gewicht, je eetpatroon en aspecten die door je eetpatroon kunnen worden beïnvloed.

Focus
Respondendenten
Doelgroep

Aantal vragen:

25

Prijs:

gratis

bottom of page