top of page

FSCRS - Forms of Self-criticizing/Attacking and Self-reassuring Scale

Gilbert et al (2004, oorspr. versie), Fritsche (Nedl. versie)

Doel

Peilt naar positieve en negatieve zelfbejegening

Schalen

3 subschalen: zelfhaat, zelfkritiek, zelfwaardering.

Scores

Items worden beoordeeld op 5-puntenschaal (0-4).
Totaalscore: som van alle itemscores.
Subschaalscores: som van itemscores voor betreffende subschalen.

Normen

3 normcategorieën: laag, gemiddeld, hoog.
Normgroep: niet-klinische populatie.

Instructies

Als er dingen misgaan in ons leven of niet lopen zoals we hadden gehoopt, en we het gevoel hebben dat we het beter hadden kunnen doen, hebben we soms negatieve en zelfkritische gedachten en gevoelens. Hierbij kan het gaan om gevoelens van waardeloosheid, nutteloosheid of minderwaardigheid etc.

Maar mensen kunnen zichzelf ook bemoedigen. Hieronder volgen verschillende gedachten en gevoelens die mensen soms hebben.

Lees elke uitspraak zorgvuldig door en kies de antwoordoptie die het meest van toepassing is op jou.

Focus
Respondendenten
Doelgroep

Aantal vragen:

22

Prijs:

gratis

bottom of page