top of page

HHI - Herth Hoop Index

Herth (1989, oorspr. versie), Van den Bogaard, Van Nieuwenhuizen & Van Gestel-Timmermans (2006, Nedl. versie)

Doel

Meet hoop en toekomstperspectief

Schalen

2 subschalen: visie op leven & toekomst, zelfvertrouwen & innerlijke kracht

Scores

Items worden beoordeeld op 4-puntschaal (1-4).
Totaalscore: som van alle itemscores.
Subschaalscores: som van itemscores voor betreffende subschalen.
Betrouwbaarheid van verandering: Reliable Change Index.

Normen

3 normcategorieën: laag, gemiddeld, hoog.
Normgroep: gedifferentieerde groep van personen die lijden aan een ziekte (acuut, chronisch, terminaal).

Instructies

Op de volgende pagina's vind je een aantal uitspraken.

Lees elke uitspraak goed.

Vink aan in welke mate de uitspraak OP DIT MOMENT op jou van toepassing is.

Focus
Respondendenten
Doelgroep

Aantal vragen:

12

Prijs:

gratis

bottom of page