top of page

HoNOS-12 - Health of the Nation Outcome Scales

Wing e.a. (1998, oorspr. versie), Mulder e.a. (2004, Nedl. versie)

Doel

Observatielijst om problemen in het dagelijks functioneren van een cliënt te evalueren en de zorgbehoeften in te schatten.

Schalen

4 subschalen: gedragsproblemen, beperkingen, symptomen en sociale problemen.

Scores

Items worden gescoord op een 5-schaal (0 - 4).Totaalscore: som van alle itemscores.Subschaalscores: som van de itemscores van de betreffende subschalen.

Normen

3 normcategorieën: laag, gemiddeld, hoog. Drempelwaarde voor intensivering zorg. Normen gebaseerd op klinische populatie (ambulant, dagbehandeling & residentieel).

Instructies

Beoordeel de geestelijke gezondheidstoestand aan de hand van de volgende 12 items. Gebruik geen informatie die bij een vorig item al is meegenomen, behalve bij item 10 wat een globale score is. Scoor het MEEST ERNSTIGE probleem dat zich heeft voorgedaan in de afgelopen 2 weken. Kies de antwoordoptie die het meest van toepassing is.

Focus
Respondendenten
Doelgroep

Aantal vragen:

16

Prijs:

gratis

bottom of page