top of page

Intake EXIS-T - Intakegegevens Existentie-In-Therapie

Pellens, H. & Vanhooren, S. (2023)

Doel

Bevraagt demografische achtergrondgegevens en aanmeldingklachten van de cliënt

Schalen

n.v.t.

Scores

n.v.t.

Normen

n.v.t.

Instructies

Eerst en vooral danken we je van harte voor je interesse in dit onderzoek.
Hieronder vind je meer uitleg over het onderzoek.
Om deel te nemen hebben we je geïnformeerde toestemming nodig.
Die geef je door aan te vinken dat je de informatie gelezen en begrepen hebt en akkoord bent met deelname aan het onderzoek.
Vervolgens bevragen we enkele demogratische achtergrondgegevens van jou.
Ook vragen we om je aanmeldingsklachten in kaart te brengen.
Met vriendelijke groeten, Heidi Pellens Prof. Dr. Vanhooren
UITLEG ONDERZOEK Ik ben er mij van bewust dat deelneem aan een observationele klinische studie die tot doel heeft na te gaan hoe de manier waarop cliënten en therapeuten omgaan met existentiële vragen samengaat met gezondheidsklachten. Ik weet dat voor deze studie mijn antwoorden op een vragenlijst verzameld en gecombineerd worden met de antwoorden van andere participanten met een gelijkaardige therapeutische behandeling en statistisch verwerkt zullen worden. Ik weet dat er vier metingen van tien minuten zullen plaatsvinden, op verschillende momenten in de (na intakegesprek, na vijfde sessie, na tiende sessie, na twintigste sessie).
Ik weet dat mijn therapeut inzage heeft in mijn antwoorden op de vragenlijsten.
Ik verklaar dat ik geïnformeerd ben over de aard, het doel en de duur van de studie en dat ik weet wat van mij wordt verwacht. Ik heb kennis genomen van het informatiedocument en de bijlagen ervan.
Ik heb voldoende tijd gehad om na te denken en met een door mij gekozen persoon, zoals mijn therapeut of een familielid, te praten.
Ik heb alle vragen kunnen stellen die bij me opkwamen en ik heb een duidelijk antwoord gekregen op mijn vragen.
Ik begrijp dat mijn deelname aan deze studie vrijwillig is en dat ik vrij ben mijn deelname aan deze studie op elk moment stop te zetten zonder dat dit gevolgen heeft voor het verdere verloop van mijn therapeutische behandeling.
Ik begrijp dat er tijdens mijn deelname aan deze studie gegevens over mij zullen worden verzameld en dat de onderzoeker en de opdrachtgever de vertrouwelijkheid van deze gegevens verzekeren overeenkomstig de Europese en Belgische wetgeving ter zake. Ik begrijp dat het uitvoeren van deze studie door KU Leuven het algemeen belang dient en de verwerking van mijn persoonsgegevens noodzakelijk is voor het uitvoeren van deze studie.
Ik heb een exemplaar ontvangen van de informatie aan de deelnemer en de geïnformeerde toestemming.

Focus
Respondendenten
Doelgroep

Aantal vragen:

6

Prijs:

gratis

bottom of page