top of page

Kidscreen-27 - Kidscreen-27

The Kidscreen Europe Group (2006), Pabst Science Publisher. © The Kidscreen Group. De gedigitaliseerde vragenlijst is door QIT vervaardigd na schriftelijke toestemming. Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet toegestaan.

Doel

Bevraagt de kwaliteit van leven van het eigen kind vanuit perspectief van de ouders

Schalen

5 subschalen: fysiek welbevinden, psychisch welbevinden, relatie met ouders & autonomie, schoolomgeving, sociale steun & leeftijdsgenoten.

Scores

Items worden beoordeeld op 5-puntenschaal (1-5).
Subschaalscores: som van itemscores voor betreffende subschalen.
Betrouwbaarheid van verandering: Reliable Change Index.

Normen

3 normcategorieën: laag, gemiddeld, hoog.

Instructies

Hoe gaat het met je kind? Hoe voelt je kind zich? Graag zouden we dat van je willen horen. We vragen je de volgende vragen naar je beste weten te beantwoorden, zodat de antwoorden zo goed mogelijk weergeven wat je kind denkt of voelt. Probeer bij het antwoorden te denken aan de ervaringen van je kind van DE AFGELOPEN WEEK.

Focus
Respondendenten
Doelgroep

Aantal vragen:

27

Prijs:

gratis

bottom of page