top of page

LDQ - Leeds Dependence Questionnaire

Raistrick et al (1994, oorspr. versie), Bortels et al (2011, Nedl. versie)

Doel

Meet middelenafhankelijkheid (alcohol, drugs,...)

Schalen

Geen subschalen.

Scores

Items worden beoordeeld op 4-puntenschaal (0-3).
Totaalscore: som van alle itemscores.
Betrouwbaarheid van verandering: Reliable Change Index.

Normen

3 normcategorieën: afwezig tot mild, matig, ernstig.
Normgroep: Cliënten met middelenafhankelijkheid.

Instructies

Hieronder staan een aantal vragen over het belang van alcohol en/of andere drugs in je leven. Denk aan je alcohol-/ander druggebruik in de AFGELOPEN WEEK. Beantwoord elke vraag door het antwoordvakje aan te vinken dat het meest overeenstemt met hoe jij naar jezelf kijkt.

Focus
Respondendenten
Doelgroep

Aantal vragen:

10

Prijs:

gratis

bottom of page