top of page

MANSA-16 - Manchester Kwaliteit van Leven Verkort

van Nieuwenhove, Schene & Koeter (2000)

Doel

Bevraagt kwaliteit van leven en peilt naar tevredenheid omtrent diverse levensdomeinen

Schalen

Geen subschalen.
Diverse levensdomeinen worden bevraagd: job, woning, relaties, gezondheid,...

Scores

Items worden beoordeeld op 7-puntenschaal (1-7).
Totaalscore: som van alle itemscores (uitgezonderd items omtrent veiligheid).
Betrouwbaarheid van verandering: Reliable Change Index.

Normen

3 normcategorieën: beperkte, matige, goede levenskwaliteit.
Normgroep: klinische populatie.

Instructies

Hieronder vindt u een aantal vragen die peilen naar de kwaliteit van leven.  De vragen gaan over tevredenheid over job/woning/algehele gezondheid en dergelijke.

Er worden telkens verschillende antwoordmogelijkheden aangeboden. Kies telkens voor het antwoord dat het beste bij u past.

Focus
Respondendenten
Doelgroep

Aantal vragen:

20

Prijs:

gratis

bottom of page