top of page

MI - Mobility Inventory

Chambless (1985, oorspr. versie), de Beurs (1995, Nedl. versie)

Doel

Brengt vermijdingsgedrag in kaart

Schalen

Twee subschalen: vermijding alleen, vermijding onder begeleiding van een vertrouwde metgezel.

Scores

Items worden beoordeeld op een 5-puntenschaal (1-5).
Subschaalscores: gemiddelde van itemscores voor betreffende subschalen.
Betrouwbaarheid van verandering: Reliable Change Index.

Normen

7 normcategorieën: zeer laag, laag, beneden gemiddeld, gemiddeld, boven gemiddeld, hoog, zeer hoog.
Normgroep: Niet-klinische populatie.

Instructies

Op de volgende pagina's vindt u een lijst met situaties en activiteiten. Het is de bedoeling dat u aangeeft in hoeverre u die vermijdt, omdat u zich er onplezierig of angstig bij voelt.

Geef de mate van vermijding aan door gebruik te maken van de schuifbalk.

Doe dit voor elk van de twee aangegeven omstandigheden afzonderlijk: SAMEN MET IEMAND en wanneer u zich ALLEEN bevindt in de situatie.

Situaties die voor u niet van toepassing zijn kunt u overslaan.

Focus
Respondendenten
Doelgroep

Aantal vragen:

64

Prijs:

gratis

bottom of page