top of page

MLQ - Meaning in Life Questionnaire

Steger, Frazier, Oisgi, & Kaler (2006).

Doel

Peilt naar betekenis in leven en zoeken naar zingeving

Schalen

2 subschalen: ervaren van zingeving, zoeken naar zingeving.

Scores

Items worden beoordeeld op 7-puntenschaal (1-7). Subschaalscores: som van itemscores voor betreffende subschalen.

Normen

Geen normen beschikbaar.

Instructies

Deze vragen gaan over de betekenis van je leven, of het zoeken naar de zin van je leven. Er zijn geen 'juiste' antwoorden. Kies uit de antwoordalternatieven wat best bij je past.

Focus
Respondendenten
Doelgroep

Aantal vragen:

10

Prijs:

gratis

bottom of page