top of page

NEL - Nederlandse Empowerment Vragenlijst

Boevink (2009), Trimbosinstituut

Doel

Meet 'empowerment', gaat na in welke mate men eigen krachten (her)ontdekt in therapie

Schalen

6 subschalen: betrokken leefgemeenschap, eigen wijsheid, erbij horen, professionele hulp, sociale steun, zelfmanagement.

Scores

Items worden beoordeeld op 5-puntenschaal (1-5).
Totaalscore: gemiddelde van alle itemscores.
Subschaalscores: gemiddelde van itemscores voor betreffende subschalen.
Betrouwbaarheid van verandering: Reliable Change Index.

Normen

3 normcategorieën: laag, gemiddeld, hoog.
Normgroep: cliënten in reguliere klinische praktijk.

Instructies

Op de volgende pagina's staan 40 uitspraken.

Wat is uw mening over deze uitspraken? Vink het antwoord dat op dit moment het beste met uw mening overeenkomt.

De eerste reactie is meestal de beste. Denk daarom niet te lang na over een antwoord. Geef een eerlijk antwoord op alle vragen.

Focus
Respondendenten
Doelgroep

Aantal vragen:

40

Prijs:

gratis

bottom of page