top of page

OQ-45 - Outcome Questionnaire

Lambert & Burlingame (oorspr. versie, 2001), De Jong e.a. (Nedl. aanp., 2008). © Outcome measures. De gedigitaliseerde vragenlijst is door QIT vervaardigd na schriftelijke toestemming. Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet toegestaan.

Doel

Geeft een globale indruk van de aard en intensiteit van psychisch (dis)functioneren.

Schalen

4 subschalen: symptomatische stress, angst & somatische klachten, interpersoonlijke relaties, sociale rol. Kritische items: middelenmisbruik, geweld, suïciderisico.

Scores

Items worden beoordeeld op 5-puntenschaal (0-4). Totaalscore: som van alle itemscores. Subschaalscores: som van itemscores voor betreffende subschalen. Betrouwbaarheid van verandering: Reliable Change Index.

Normen

4 normcategorieën: niet-klinisch, mild-klinisch, matig-klinisch, ernstig-klinisch.
Normgroep: cliënten in ambulante setting.

Instructies

In deze vragenlijst willen we weten hoe jij je DE AFGELOPEN WEEK, INCLUSIEF VANDAAG, hebt gevoeld. Lees elke vraag goed door en duid de antwoordmogelijkheid aan die het best jouw huidige situatie beschrijft. In deze vragenlijst wordt onder de term “werk” ook je school, huishoudelijk werk, vrijwilligerswerk,.... bedoeld.

Focus
Respondendenten
Doelgroep

Aantal vragen:

45

Prijs:

gratis

bottom of page