top of page

PAS - Paniek Agorafobie Schaal

Bandelow (1995, oorspr. versie), Academisch Angstcentrum (Nedl. versie)

Doel

Brengt paniek- en agorafobieklachten in kaart

Schalen

Geen subschalen.

Scores

Items worden beoordeeld op een 5-puntenschaal (0-4).
Totaalscore: som van alle itemscores..
Betrouwbaarheid van verandering: Reliable Change Index.

Normen

5 normcategorieën: zeer laag, laag, gemiddeld, hoog, zeer hoog.

Instructies

Deze vragenlijst gaat na in welke mate u last heeft van paniekaanvallen.

Ook wordt bevraagd in welke mate deze paniekaanvallen u angstig en bezorgd maken en welke invloed dit heeft op diverse domeinen van uw functioneren.

Focus
Respondendenten
Doelgroep

Aantal vragen:

16

Prijs:

gratis

bottom of page