top of page

PHQ-9 - Personal Health Questionnaire-9

Löwe et al (2014)

Doel

Meet symptomen van een depressieve stoornis

Schalen

Geen subschalen

Scores

Items worden beoordeeld op een 4-puntenschaal.
Een extra item (dat geen score krijgt) peilt naar de impact van de klachten op het dagelijks leven.
Totaalscore: som van alle itemscores.

Normen

5 normcategorieën: Geen, Mild, Matig, Matig ernstig en Ernstig.

Instructies

In deze vragenlijst worden een aantal gezondheidsklachten vermeld.
Duid aan hoe vaak je in de afgelopen 2 weken last gehad hebt van één of meer van de volgende klachten.

Focus
Respondendenten
Doelgroep

Aantal vragen:

10

Prijs:

gratis

bottom of page