top of page

PLAN HERSTEL - Persoonlijk Herstelplan

Noolim (Netwerk GGZ Oost-Limburg, 2016)

Doel

Inventariseert de belangrijkste levensdomeinen en de mate van tevredenheid hierover. Bevraagt de persoonlijke doelen en de ervaren veranderingen tijdens het afgelegde therapietraject

Schalen

9 herstelaspecten: psychische kwetsbaarheid, persoonlijke sterkte, betekenisgeving, identiteit, verbondenheid, hoop, grip, levenskwaliteit, hulp.
Zelf te formuleren doelen.
Ervaren veranderingen op 8 domeinen: klachten & symptomen; hanteren van problemen; lichamelijk welbevinden; emoties & belevingen; gedachten, ideeën & inzichten; manier van omgaan met zichzelf; relationeel functioneren; hoop & toekomstperspectief.

Scores

Items worden beoordeeld a.h.v. visuele analogieschaal (0-10).
Open vragen met vrije invulvelden.

Normen

Niet beschikbaar.

Instructies

Dit herstelplan brengt in kaart hoe je denkt over je eigen herstel. Hoe je denkt over je kwetsbaarheid en sterkte komt aan bod en hoe tevreden je bent over de belangrijkste levensdomeinen. Ook wordt bevraagd hoe het zit met je veranderingsdoelen.

Focus
Respondendenten
Doelgroep

Aantal vragen:

34

Prijs:

gratis

bottom of page