top of page

POL - Paniek Opinie Lijst

Telch (1989, oorspr. versie), de Beurs (1995, Nedl. versie)

Doel

Bevraagt gedachten, ideeën en manier van omgaan m.b.t. een paniekaanval

Schalen

3 subschalen: anticipatie, coping, consequenties (somatisch, sociaal, controleverlies).

Scores

Items worden beoordeeld a.h.v. visuele analogieschaal (0-100).
Totaalscore: gemiddelde van alle itemscores.
Subschaalscores: gemiddelde van itemscores voor betreffende subschalen.
Betrouwbaarheid van verandering: Reliable Change Index.

Normen

6 normcategorieën: zeer laag, laag, beneden gemiddeld, boven gemiddeld, hoog, zeer hoog.
Normgroep: niet-klinische populatie.

Instructies

Geef voor elk van de onderstaande 15 situaties aan hoe groot u de kans acht dat u een paniekaanval (niet alleen maar angst) krijgt. Gebruik hiervoor de schuifbalk. Bijvoorbeeld, als u denkt dat u zeer angstig zou worden in een vliegtuig, maar u er tevens zeker van bent dat u geen paniekaanval zou krijgen, dan plaatst u het streepje op de schuifbalk helemaal links.

De kans dat u een paniekaanval krijgt kan afhangen van speciale omstandigheden in iedere situatie. Stelt u zich daarom bij elke situatie omstandigheden voor, die voor u het moeilijkst zijn. Als u bijvoorbeeld de kans op een paniekaanval in een warenhuis vooral hoog inschat als de vloeren glimmend zijn, of als de winkel flikkerende TL verlichting heeft, neem dan voor deze situatie aan dat deze aspecten aanwezig zijn.

Geeft u alstublieft voor iedere beschrijving een getal, ook als u zich in werkelijkheid nooit aan zo'n activiteit of in zo'n situatie zou wagen. Gebruik hiervoor de schuifbalk.

Baseer uw score op hoe u zich DE AFGELOPEN WEEK voelde.

Focus
Respondendenten
Doelgroep

Aantal vragen:

45

Prijs:

gratis

bottom of page