top of page

PQ - Personal Questionnaire

Elliott, Mack & Shapiro (2001)

Doel

Inventariseren van problemen waaraan cliënt wil werken, in de eigen woorden van de cliënt

Schalen

Geen subschalen.

Scores

Zelf gekozen items worden beoordeeld op een 7-puntenschaal (0-6).

Normen

Niet van toepassing.

Instructies

In deze vragenlijst, die je samen met je hulpverlener hebt voorbereid, is het de bedoeling van stil te staan bij de problemen die je op dit moment ervaart en die jou de stap hebben doen zetten naar therapie.

Deze problemen kunnen te maken met klachten die je hebt, je stemming, je functioneren, je relaties, je zelfwaardegevoel,… Maar misschien ervaar je ook nog andere problemen? We vragen je om voor elk van deze problemen aan te duiden in welke mate je er last van hebt gehad, gedurende de laatste 7 dagen, inclusief vandaag.

Focus
Respondendenten
Doelgroep

Aantal vragen:

33

Prijs:

gratis

bottom of page