top of page

PSWQ - Penn State Worry Questionnaire

Stöber & Bittencourt (1998, oorspr. versie), Hermans, Ruys & van den Bergh (2005, Nedl. versie)

Doel

Meet iemands neiging tot piekeren

Schalen

Geen subschalen.

Scores

Items worden beoordeeld op 7-puntenschaal (0-6).
Totaalscore: som van alle itemscores.

Normen

5 normcategorieën: zeer laag, laag, gemiddeld, hoog, zeer hoog.
Normgroep: niet-klinische Nederlandstalige populatie.

Instructies

Geef voor elk van de volgende vragen aan hoe vaak de betreffende uitspraak voor u DE LAATSTE WEEK van toepassing was. Sla a.u.b. geen uitspraken over.
Gelieve spontaan te antwoorden op elke vraag zonder er lang over na te denken. Dit is geen toets, er zijn dus geen foute of juiste antwoorden.

Focus
Respondendenten
Doelgroep

Aantal vragen:

15

Prijs:

gratis

bottom of page