top of page

RRS-Brooding - Ruminative Response Scale: Brooding

Treynor e.a. (2003)

Doel

Meet ruminatieve gedachten en handelingen t.a.v. neerslachtigheid en depressieve gevoelens (d.i. emotiegericht rumineren)

Schalen

Geen subschalen.

Scores

Items worden beoordeeld op een 4-puntenschaal (1-4).
Totaalscore: som van alle itemscores.
Betrouwbaarheid van verandering: Reliable Change Index.

Normen

5 normcategorieën: zeer laag, laag, gemiddeld, hoog, zeer hoog.
Normgroep: niet-klinische populatie.

Instructies

Mensen denken en doen heel wat verschillende dingen wanneer ze droevig zijn, zich triest, neerslachtig of depressief voelen.  Gelieve de uitspraken op de volgende pagina's te lezen en aan te geven of je bijna nooit, soms, vaak of bijna altijd datgene denkt of doet wat in elke uitspraak staat beschreven, wanneer je droevig bent, je neerslachtig of depressief voelt.

Gelieve aan te geven wat je dan doorgaans doet, niet wat je denkt dat je zou moeten doen.

Focus
Respondendenten
Doelgroep

Aantal vragen:

5

Prijs:

gratis

bottom of page