top of page

RSES - Rosenberg Self-Esteem Scale

Rosenberg (originele versie, 1965), Franck e.a. (Nederlandstalige versie, 2008)

Doel

Meet de zelfwaardering

Schalen

Geen subschalen.

Scores

Items worden beoordeeld op een 4-puntenschaal (0-3). Items 2, 5, 6, 8 & 9 worden omgekeerd gescoord. Totaalscore: som van alle itemscores . Betrouwbaarheid van verandering; Reliable Change Index.

Normen

3 normcategorieën: laag zelfbeeld, normaal zelfbeeld, hoog zelfbeeld. Normgroep: niet-klinische populatie.

Instructies

Op de volgende pagina's vind je tien uitspraken.
Geef voor elke uitspraak aan in hoeverre je het met de uitspraak eens bent.

Focus
Respondendenten
Doelgroep

Aantal vragen:

10

Prijs:

gratis

bottom of page