top of page

SBL+ Blended - Sessiebeoordelingslijst uitgebreid Blended Therapie

Stinckens & Van den Eynde (2022). Aangepaste versie van Sessiebeoordelingslijst (Stinckens & Smits, 2012) voor blended therapie.

Doel

Vraagt naar helpende, storende en ontbrekende gebeurtenissen in de voorbije sessie. Bevraagt het therapeutisch aanbod, de hoop op verandering en drop-out risico. Peilt ook naar ervaringen met het zelfhulp aanbod.

Schalen

Helpende processen: betrokkenheid, steun, waardering & bevestiging; confrontatie, feedback & advies; empathie & begrip; inzichten & nieuwe perspectieven; onderzoek & verkenning; openheid & echtheid; positieve gevoelens & ervaring van vooruitgang; relatie met hulpverlener. Schaal die peilt naar hoop & verwachting.

Scores

Items worden beoordeeld a.h.v. visuele analogieschaal (0-10).
Open vragen met vrije invulvelden. Vragen met keuzeopties.

Normen

Geen normen beschikbaar.

Instructies

In deze vragenlijst vragen we je stil te staan bij wat je helpend of storend hebt ervaren tijdens de afgelopen therapiesessie. Bij sommige vragen is het de bedoeling dat je in eigen woorden je mening, je gedachte of ervaring weergeeft. Bij andere vragen krijg je antwoordmogelijkheden aangeboden en kun je aanduiden welk antwoord het meest op jou van toepassing is.

Focus
Respondendenten
Doelgroep

Aantal vragen:

43

Prijs:

gratis

bottom of page