top of page

SBL - Sessiebeoordelingslijst

Stinckens & Smits (2012). Geïnspireerd op postsessievragenlijst van Vanaerschot (1997) en Helpful Aspects of Therapy (Llewelyn, 1988).

Doel

Vraagt naar helpende, storende en ontbrekende therapiegebeurtenissen in de voorbije sessie

Schalen

Geen subschalen.

Scores

Open vragen met vrije antwoordvelden.

Normen

Niet van toepassing.

Instructies

In deze vragenlijst is het de bedoeling dat je stilstaat bij wat je helpend of storend hebt ervaren tijdens de afgelopen therapiesessie.

We vragen je om in eigen woorden je mening, je gedachte of ervaring weer te geven.

Focus
Respondendenten
Doelgroep

Aantal vragen:

21

Prijs:

gratis

bottom of page