top of page

SCBCS - Santa Clara Brief Compassion Scale

Hwang, Plante & Lackey (2008)

Doel

Bevraagt in welke mate men medeleven kan voelen in intieme relaties en voor mensen in het algemeen

Schalen

Geen subschalen.

Scores

Items worden beoordeeld op een 7-puntenschaal (1= helemaal niet waar voor mij, 7= helemaal waar voor mij).Totaalscore: gemiddelde van alle itemscores.

Normen

5 normcategorieën: zeer weinig medeleven, weinig medeleven, matig medeleven, veel medeleven, zeer veel medeleven. Normgroep: niet-klinische populatie.

Instructies

Beoordeel in welke mate de volgende uitspraken van toepassing zijn op jou.Gebruik hiervoor de schuifbalk.

Focus
Respondendenten
Doelgroep

Aantal vragen:

5

Prijs:

gratis

bottom of page