top of page

SCS - Self-compassion Scale

Neff (2003)

Doel

Bevraagt zelfcompassie.

Schalen

3 subschalen: medemenselijkheid, mindfulness, zelfbejegening.

Scores

Items worden beoordeeld op beoordelingsschaal (1-7).
Totaalscore: gemiddelde van alle itemscores.
Subschaalscores: gemiddelde van itemscores voor betreffende subschalen.

Normen

5 normcategorieën: zeer laag, laag, gemiddeld, hoog, zeer hoog.

Instructies

Hieronder volgen een aantal uitspraken.

Mogen wij u vragen om bij elk van de uitspraken aan te geven hoe vaak u zich op deze manier opstelt? Gebruik hiervoor de schuifbalk.
Opgelet, soms verschillen de labels bij de minimum en maximumwaarde van de schuifbalk.

Focus
Respondendenten
Doelgroep

Aantal vragen:

24

Prijs:

gratis

bottom of page