top of page

SCS-SF - Self-Compassion Scale Short Form

Raes e.a. (2011)

Doel

Bevraagt zelfcompassie

Schalen

Geen subschalen

Scores

Items worden gescoord op een 7-puntenschaal (1-7).Totaalscore: som van alle itemscores.

Normen

3 normcategorieën: laag, gemiddeld, hoog.Normen zijn gebaseerd op Vlaamse niet-klinische populatie.

Instructies

Hieronder volgen een aantal uitspraken. Mogen wij u vragen bij elk van deze uitspraken aan te geven hoe vaak u zich op deze manier opstelt? Gebruik hiervoor de schuifbalk.Opgelet, soms verschillen de labels bij de minimum en maximumwaarde van de schuifbalk.

Focus
Respondendenten
Doelgroep

Aantal vragen:

12

Prijs:

gratis

bottom of page