top of page

SHS - Adult State Hope Scale

Snyder et al (1996)

Doel

Peilt naar hoop op verandering

Schalen

2 subschalen: oplossingsgerichte & creatieve probleembenadering, succeservaring in bereiken van doelen.

Scores

Items worden beoordeeld op 8-puntenschaal (1-8).
Totaalscore: som van alle itemscores.
Subschaalscores: som van itemscores voor betreffende subschalen.

Normen

Geen normen beschikbaar.

Instructies

Deze vragenlijst gaat over je hoop op verandering.

Lees elke zin aandachtig en duid het nummer aan dat op dit moment in je leven het beste past.

Focus
Respondendenten
Doelgroep

Aantal vragen:

6

Prijs:

gratis

bottom of page