top of page

TBV - Therapie Beoordeling Vragenlijst

Vanaerschot (1997)

Doel

Vraagt naar een beoordeling van de therapie: problemen waaraan gewerkt is, veranderingen die zich hebben voorgedaan, helpende en storende therapeuttussenkomsten

Schalen

Geen subschalen

Scores

Open vragen met vrije invulvelden

Normen

Niet van toepassing

Instructies

In deze vragenlijst vragen we u om terug te blikken op het therapieproces en te beoordelen wat therapie tot nog toe voor u betekend heeft.

Focus
Respondendenten
Doelgroep

Aantal vragen:

6

Prijs:

gratis

bottom of page