top of page

TUM - Tool voor Uitkomstenmeting

Vlaamse Vereniging voor Geestelijke Gezondheid (VVGG, 2010)

Doel

Bevraagt klachten, sociale relaties, tevredenheid over behandeling en therapeutische relatie

Schalen

4 subschalen: klachten, sociale relaties, tevredenheid over de behandeling en therapeutische relatie.

Scores

Items worden beoordeeld a.h.v. visuele analogieschaal (0-100).
Subschaalscores: som van itemscores voor betreffende subschalen.
Betrouwbaarheid van verandering: Reliable Change Index.

Normen

3 normcategorieën: beneden gemiddeld, gemiddeld, boven gemiddeld.

Instructies

In deze korte vragenlijst staan we stil bij de evolutie van je klachten en relaties en gaan we na hoe je de afgelopen therapiesessie hebt ervaren en hoe de relatie met jouw therapeut aanvoelt.

Op de volgende pagina(’s) worden een aantal omschrijvingen gegeven. Antwoorden kan door het schuifbalkje te verslepen naar de plaats die voor jou het beste past. Indien de uitspraak niet bij jou past, plaats je het balkje ergens aan de linkerkant van het lijntje. Wanneer de uitspraak wel aangeeft hoe jij je voelt (of hoe jij erover denkt), plaats je het balkje ergens aan de rechterkant van het lijntje.

Door de vragen zo eerlijk mogelijk te beantwoorden, help je jouw therapeut om je behandeling beter op jou af te stemmen.

Focus
Respondendenten
Doelgroep

Aantal vragen:

11

Prijs:

gratis

bottom of page