top of page

VBE - Vragenlijst Belastende Ervaringen

Nijenhuis, Van der Hart & Vanderlinden (2018)

Doel

Gaat belastende ervaringen in de voorgeschiedenis na

Schalen

5 subschalen: emotionele verwaarlozing, emotionele mishandeling, lichamelijke mishandeling, seksuele intimidatie, seksuele mishandeling.

Scores

Aantal belastende ervaringen: som van alle belastende ervaringen voor totaal & per subschaal. Mate van belasting per ervaring: beoordeling a.h.v. 5-puntenschaal (1-5).Totale belasting: gemiddelde van alle itemscores.Belasting per subschaal: gemiddelde van itemscores voor betreffende subschaal.

Normen

Geen normen beschikbaar.

Instructies

Mensen kunnen worden getroffen door belastende gebeurtenissen.We vragen je of, en zo ja op welke leeftijd(en), je een of meer van de volgende gebeurtenissen hebt meegemaakt.We vragen je ook in welke mate zo'n gebeurtenis jou volgens je eigen schatting heeft belast.

Focus
Respondendenten
Doelgroep

Aantal vragen:

94

Prijs:

gratis

bottom of page