top of page

VLG - Vragenlijst Levensgebeurtenis

Pellens, H. & Vanhooren, S. (2023)

Doel

Bevraagt belangrijke levensgebeurtenis(sen) in de voorbije maanden

Schalen

n.v.t.

Scores

n.v.t.

Normen

n.v.t.

Instructies

In deze vragenlijst peilen we of er zich een belangrijke levensgebeurtenis heeft voorgedaan in de voorbije maanden.

Focus
Respondendenten
Doelgroep

Aantal vragen:

6

Prijs:

gratis

bottom of page