top of page

VOCI - Vancouver Obsessive Compulsive Inventory

Thordarson, D (2004, oorspr. versie), Geres & Meesters (2007, Nedl. versie)

Doel

Brengt dwangsymptomen in kaart

Schalen

6 subschalen: Besmetting, Controleren, Precies goed, Obsessies, Twijfelzucht, Verzameldwang.

Scores

Items worden gescoord op een 5-puntenschaal.Totaalscore = som van alle itemscores.Subschaalscores = som van de itemscores van de betreffende subschaal.

Normen

3 normcategorieën: laag, gemiddeld, hoog.Normen gebaseerd op de algemeen psychiatrische populatie.

Instructies

Wilt u voor elk van de onderstaande uitspraken aangeven in hoeverre u het er mee eens bent? U kunt dat doen door de antwoordoptie achter de uitspraak aan te vinken die dit het beste beschrijft. Sla alstublieft geen uitspraak over, maar besteed ook niet teveel tijd aan één bepaalde uitspraak.

Focus
Respondendenten
Doelgroep

Aantal vragen:

55

Prijs:

gratis

bottom of page