top of page

YOQ-30.1 - Youth Outcome Questionnaire

Burlingame e.a. (1998, oorspr. versie), Trijsburg (2003, Nedl. versie). © Outcome measures. De gedigitaliseerde vragenlijst is door QIT vervaardigd na schriftelijke toestemming. Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet toegestaan.

Doel

Peilt naar aard en ernst van psychisch (dis)functioneren

Schalen

4 subschalen: somatische klachten, agressie, sociale isolatie, gedragsproblemen.

Scores

Items worden beoordeeld op 4-puntenschaal (0-4).
Totaalscore: som van alle itemscores.
Subschaalscores: som van itemscores voor betreffende subschalen.
Betrouwbaarheid van verandering: Reliable Change Index.

Normen

2 normcategorieën: niet-klinisch, klinisch.

Instructies

Deze vragenlijst is ontworpen om allerlei moeilijke situaties, gedragingen en stemmingen te beschrijven die veel voorkomen bij jongeren. Lees elke uitspraak zorgvuldig door. Bepaal in welke mate de uitspraak van toepassing is op jezelf in de AFGELOPEN 7 DAGEN.Vink de antwoordmogelijkheid aan die de afgelopen week het beste omschrijft. Je zult merken dat sommige uitspraken op dit moment niet op jou van toepassing zijn.Als dat zo is, laat deze uitspraken dan niet onbeantwoord, maar vink het antwoord ‘(bijna) nooit’ aan.

Focus
Respondendenten
Doelgroep

Aantal vragen:

30

Prijs:

gratis

bottom of page