top of page

ZIVI - Zelfinvulvragenlijst Intake

Posthumus, J. & Verhoeven, L. (2019)

Doel

Vraagt naar aanmeldingsklachten, hulpvraag en andere relevante aspecten horend bij de intakefase

Schalen

Geen subschalen.

Scores

Hoofdzakelijk open vragen, met vrije antwoordvelden.
Geen scores.

Normen

Niet van toepassing.

Instructies

Met deze vragenlijst willen we graag de nodige informatie verzamelen die relevant is voor de intake.

De vragenlijst is ingedeeld in verschillende rubrieken.

Lees de vragen aandachtig en beantwoord ze zo volledig mogelijk.

Focus
Respondendenten
Doelgroep

Aantal vragen:

31

Prijs:

gratis

bottom of page