top of page

Het belang van feedbackgericht werken

Recap van het webinar op 11 mei voor het Kenniscentrum Persoonlijkheidsstoornissen in Nederland - Nele Stinckens


Op 11 mei 2023 was ik uitgenodigd door het Kenniscentrum Persoonlijkheidsstoornissen in Nederland om een webinar te verzorgen over feedbackgericht behandelen. Het webinar kaderde in een reeks over de zogenaamde 'common factors' in psychotherapie - universele factoren waarvan is aangetoond dat ze een significante impact hebben op het behandelresultaat, ongeacht het specifieke therapeutische kader.


Aan de hand van internationaal onderzoek toonde ik aan hoe het systematisch gebruik van cliëntfeedback de outcome kan verbeteren, de afstemming kan optimaliseren en het percentage drop-outs gevoelig kan verminderen. Psychotherapeuten zijn net mensen en maken dus ook de typisch menselijke beoordelingsfouten. Ze hebben de neiging om de eigen capaciteiten te overschatten en zijn vaak té optimistisch over het therapieverloop. Hierdoor merken zij alliantiebarsten of processtagnaties vaak niet of pas laattijdig op.

Supervisie, intervisie en het grondig reflecteren over het therapieproces zijn belangrijke kwaliteitsgaranties, maar zijn helaas onvoldoende omdat ze nog steeds vertrekken van de veronderstellingen en aannames van de psychotherapeut in kwestie.

Het is dus van belang de eigen inschatting actief en systematisch uit te dagen en een meer bewust en bedachtzaam evaluatieproces in werking te stellen. Dit gebeurt bij de methodiek van het feedbackgericht werken: de cliënt krijgt een expliciete stem en wordt bij regelmaat gevraagd om een inschatting te maken van het verloop van de therapie, het eigen functioneren, de kwaliteit van de werkalliantie, …


In het webinar gaf ik illustraties van hoe deze methodiek op natuurlijke wijze kan ingebed worden in de dagelijkse klinische praktijk en hoe er een gezonde feedbackcultuur kan gecreëerd worden. Het werken met feedback blijkt meer effect te oogsten als niet enkel gepeild wordt naar outcomevariabelen, zoals afname van klachten of verbetering van welbevinden, maar ook naar relevante procesvariabelen (zoals de hoop van de cliënt of de kwaliteit van de werkalliantie). Ook blijkt de feedbackgerichte methodiek effectiever wanneer de cliënt actief betrokken wordt bij het bespreken van de feedback en als 'co-regisseur' van zijn proces wordt ingeschakeld.


Benieuwd naar mijn presentatie? Bekijk hier de opname van het webinar. Dr. Willemsen, directeur van het kenniscentrum en psychiater bij de Parnassia Groep leidt het webinar in. Prof. Hutsebaut, coördinator van het kenniscentrum, klinisch psycholoog bij De Viersprong en bijzonder hoogleraar aan de Tilburg University, modereert de vragen van de deelnemers.
Yorumlar


Start een gratis proefperiode

Volledig vrijblijvend gedurende 30 dagen,
geen betalingsgegevens vereist
Monitor.png
bottom of page