top of page

Screening ADHD, ASS en sociaal-emotionele problemen bij kinderen en jongeren

Samenwerking QIT & Uitgeverij Bohn-Stafleu Van Loghum

QIT heeft een samenwerkingsovereenkomst gesloten met Bohn-Stafleu Van Loghum, een Nederlandse uitgeverij die gespecialiseerd is in de gezondheidszorg. Voor de geestelijke gezondheidszorg heeft deze uitgeverij een ruim aanbod aan boeken, tijdschriften en testmaterialen. Met name voor kinderen, jongeren en hun zorgfiguren hebben zij relevante vragenlijsten waarvan we de meest gevraagde aan onze bibliotheek hebben toegevoegd.


In deze blogpost geven we een korte beschrijving van deze vragenlijsten. Bekijk je de vragenlijsten graag in detail, dan verwijzen we je graag door naar ons digitaal platform QIT. Naast een voorstelling van de vragenlijst en de concrete items is ook een uitgebreide handleiding aanwezig.


ADHD-Vragenlijst (AVL)

Met de AVL achterhaalt men óf, en in welke mate, er bij kinderen sprake is van gedragssymptomen van ADHD. De vragenlijst geeft een indicatie van de dimensies van ADHD waarbinnen de problemen zich afspelen: aandachtstekort, hyperactiviteit, impulsiviteit of combinaties daarvan.

De vragenlijst bevat 18 vragen die beantwoord worden door ouders, leerkrachten en andere zorgfiguren van kinderen (4 tot 18 jaar) die goed op de hoogte zijn van het gedrag van het betreffende kind.


Sociaal-Emotionele Vragenlijst (SEV)

De SEV screent op kernsymptomen van belangrijke sociaal-emotionele problemen. De vragenlijst richt zich op symptomen van ADHD, sociale angst, algemene angst, stemmingsproblemen, antisociaal gedrag, oppositioneel-opstandig gedrag, agressief gedrag en autisme.

Het is een uitgebreid screening-instrument bestaande uit 72 items. Er is een aparte versie voor ouders en leerkrachten. Het is de bedoeling dat zij aangeven in welke mate het genoemde gedrag of probleem bij het kind voorkomt.


Autismespectrum Vragenlijst (ASV)

Deze ASV brengt de symptomen in kaart die kenmerkend zijn voor kinderen en jongeren met ASS. Zowel de interactieve en communicatieve moeilijkheden worden bevraagd (zoals het aangaan en onderhouden van relaties met leeftijdgenoten en het uitwisselen meningen en gevoelens) als vreemde, afwijkende gedragingen (bijv. repetitief gedrag, gebrek aan flexibiliteit, vasthouden aan dagritme en vlak affect).

De vragenlijst bestaat uit 24 items. Er is een zelfbeoordelingslijst die door het kind of de jongere (vanaf 9 jaar) zelf kan worden en een versie voor ouders, leerkrachten of zorgfiguren die het kind goed kennen.


 

Wie vertrouwd is met het gebruik van psychodiagnostiek en proces- en outcome monitoring in QIT, weet dat elke vragenlijst eenvoudig kan toegevoegd worden aan het zorgtraject en vervolgens kan verstuurd worden naar cliënten en betrokkenen.


Automatisch worden de antwoorden gecapteerd in een rapport waarbij totaal- en subschaalscores worden berekend en vergeleken met de beschikbare normen van referentiegroepen. Bij herhaalde metingen worden de scores weergegeven in een evolutiegrafiek die een indicatie geeft van het verloop van klachten, moeilijkheden of werkzame processen.


Voorbeeldrapport ASV

Wil je weten welke vragenlijsten Bohn-Stafleu Van Loghum nog heeft uitgegeven binnen het domein van de geestelijke gezondheidszorg? Bekijk dan hier hun aanbod. Als je interesse hebt om een extra vragenlijst te laten inbouwen in QIT, neem dan contact op met ons en wij bekijken samen met de uitgeverij de mogelijkheden.Comments


Start een gratis proefperiode

Volledig vrijblijvend gedurende 30 dagen,
geen betalingsgegevens vereist
Monitor.png
bottom of page