top of page

Als het vinden van gepaste psychische zorg een zorg op zich is

Voor meer dan de helft van de mensen die worstelen met psychische moeilijkheden komt hulp te laat of komt deze niet tegemoet aan wat men nodig heeft. In Vlaanderen heeft ongeveer 61% van de volwassenen met een psychische stoornis een unmet need (of niet ingevulde zorgnood), hetgeen betekent dat men binnen het jaar nog geen toegang heeft gevonden tot de gepaste hulp. Voor jongeren ligt dit percentage nog hoger. Bovendien wacht men vaak erg lang vooraleer professionele hulp in te schakelen, hetgeen de kans op ernstig of chronisch psychisch lijden doet toenemen.


Internationaal onderzoek toont aan dat een toename van het aantal hulpverleners géén impact heeft op het verlagen van de toegang tot zorg. Er is een nood aan een duurzame reorganisatie van de geestelijke gezondheidszorg, waarbij de toegang tot psychische hulp wordt vergemakkelijkt, drempels worden weggewerkt en het hulpaanbod wordt gedifferentieerd in functie van de specifieke zorgbehoeften. Online zelfhulp kan een belangrijk onderdeel vormen van zo'n gedifferentieerd hulpaanbod, waarbij cliënten zelfstandig aan de slag gaan met veel voorkomende psychologische thema's.


Is de geestelijke gezondheidszorg klaar voor digitale toepassingen?


Uit de VLAIO-haalbaarheidsstudie die we enkele jaren uitvoerden, bleken cliënten makkelijker de stap te zetten naar digitale tools dan hulpverleners. Ze zien online zelfhulp als een belangrijke aanvulling om meer bewustzijn te ontwikkelen over psychologische processen, om te komen tot meer zelfinzicht en -aanvaarding, om meer continuïteit te ervaren in het zorgaanbod en om meer actief en autonoom te werken aan groei en herstel. Ze verwachten wel dat een hulpverlener (en liefst hun eigen hulpverlener) hen gidst in de richting van betrouwbare digitale toepassingen.


De meerderheid van de hulpverleners blijkt echter afwachtend te zijn om blended hulp - de combinatie van reguliere en online zorg - in de praktijk te zetten. Om hun koudwaterdrempelvrees te overwinnen, zijn toegankelijke en kwaliteitsvolle tools nodig die eenvoudig gecombineerd kunnen worden met het vertrouwde zorgaanbod.


Het online zelfhulp aanbod van QIT online


Het aanbod dat in samenwerking met de KU Leuven en met steun van Smarthub Vlaams-Brabant ontwikkeld werd, bestaat uit diverse modules die gericht zijn op het omgaan met universele, transdiagnostische moeilijkheden die voor de meeste mensen herkenbaar zijn. Denk maar aan het omgaan met stress, het zoeken naar zingeving, het ontwikkelen van zelfcompassie, het aanboren van hoop en veerkracht,...

De modules kunnen aangeboden worden in combinatie met een regulier zorgtraject , om veranderingsprocessen te intensifiëren en de therapiewinst te vergroten. Of cliënten kunnen rechtstreeks naar het zelfhulp aanbod worden verwezen, ter preventie van psychische moeilijkheden of ter versterking van hun mentaal welzijn.


Een greep uit het aanbod van de online zelfhulp modules van QIT online

Mentale zorg vraagt om maatwerk


Omdat de zorgnoden en profielen van cliënten erg divers zijn, is een statisch, ‘one size fits all’ aanbod niet geschikt. Daarom bestaan onze modules uit verschillende bouwstenen die cliënten flexibel en op eigen tempo kunnen gebruiken en combineren, in functie van hun mogelijkheden, noden en voorkeuren. De modules bevatten zowel educatieve teksten, illustratieve filmpjes en reflectie-opdrachten, als oefeningen, getuigenissen en voorbeelden: cliënten kiezen zelf welke ingangspoort voor hen het best past om aan hun mentaal welzijn te werken.


Wil je een korte toelichting van hoe bijvoorbeeld de module ‘Emoties als kompas’? Bekijk hier het introductiefilmpje:Is je interesse gewekt?


Ben je benieuwd naar ons aanbod? Vraag je je af op welke manier je de zelfhulp modules zou kunnen inzetten in je praktijk? Wil je weten hoe je je cliënten zelfstandig aan het werk kan zetten?


Neem dan een kijkje op onze webpagina of vraag er meteen een infopakket aan. Je kan je ook inschrijven voor ons informatieve webinar.Commentaires


Start een gratis proefperiode

Volledig vrijblijvend gedurende 30 dagen,
geen betalingsgegevens vereist
Monitor.png
bottom of page