top of page

IN VERBINDING: ontdekken hoe je je comfortabel kan voelen in contact

QIT werkt samen met Lieve Helsen en CGG Vlaams-Brabant Oost

aan een online zelfhulp module om het sociaal welzijn van jongeren te verbeteren


Flanders’ Care lanceerde voor 2022-2023 een oproep 'incentives voor onlinehulpprojecten gericht op het implementeren van blended hulp. Samen met jeugdpsychologe Lieve Helsen en de kinder- en jongerenafdeling van CGG Vlaams-Brabant Oost en met steun van Praxis P, de Onderzoeksgroep Psychiatrie van de KU Leuven en de CM, dienden we een projectvoorstel in om het sociaal welzijn van jongeren te ondersteunen of te verbeteren. Recent ontvingen we het heugelijk nieuws dat ons project geselecteerd werd. Het komend jaar zullen we een online zelfhulp module ontwikkelen die gericht is op het hanteren van sociale angst en het stimuleren van sociale vaardigheden bij jongeren.


Lieve Helsen

De online zelfhulpmodule in een notendop


De module is gestoeld op het klassieke “gedachten – gevoelens - gedrag” (GGG) kader van de cognitieve gedragstherapie en zal bestaan uit vijf onderdelen die stapsgewijs kunnen doorlopen worden:

  1. DENKEN. Focust op cognitieve herstructurering en helpt jongeren zich bewust te worden van veel voorkomende sociale stoorzenders zoals spotlighting, overdenken, sociaal perfectionisme, rampdenken,…

  2. VOELEN. Omvat lichaamsgerichte methodieken om stress en angst te leren reguleren, zoals ademhalingsoefeningen, spierontspanning, leren gronden,…

  3. DOEN. Bestaat uit exposure opdrachten en maakt jongeren bewust van vermijdings- en veiligheidsgedrag.

  4. DELEN. Bevat psycho-educatie over o.a. puberteit en (sociale) angst, verlegenheid,… Laat jongeren zien en voelen dat ze niet de enigen zijn die kampen met deze gevoelens en biedt links naar laagdrempelige jeugdhulpverlening.

  5. De HELP-sectie omvat praktisch toepasbare ‘social scripts’ voor de leefwereld van jongeren.

Blended aanbod of Stand Alone Toepassing


De module zal toegevoegd worden aan de QIT-catalogus voor online zelfhulp. Hulpverleners zullen de module in blended vorm kunnen aanbieden, gecombineerd met reguliere therapie. In dit geval zal de jongeren bepaalde onderdelen deels zelfstandig verwerken, en deels gestuurd en ondersteund door oefeningen binnen de therapieruimte. Het kan veranderingen helpen intensifiëren en de transfer naar de dagelijkse realiteit bevorderen.


Daarnaast zal de module ook rechtstreeks toegankelijk zijn voor jongeren, los van een zorgtraject (stand alone toepassing). Zorgfiguren en eerstelijns actoren kunnen jongeren gidsen naar dit online zelfhulpaanbod, om vervolgens zelfstandig en op eigen tempo hun moeilijkheden te exploreren en hun sociale vaardigheden uit te breiden. Omdat QIT online een webgebaseerde toepassing is, zal de module toegankelijk zijn via eender welk toestel met internetverbinding. Empowerment, zelfstandigheid, zelfcontrole en zelfinzicht staan hierbij centraal.In co-creatie met de klinische praktijk


Om het risico te beperken dat het blended aanbod nauwelijks ingebed geraakt in de alledaagse therapiepraktijk, zullen de eindgebruikers (zowel de jongeren als de jeugdhulpverleners) van bij aanvang actief worden betrokken. De online zelfhulp module zal ontwikkeld worden in korte iteratieve cycli waarbij we onze klinische partners – het CGG Vlaams-Brabant Oost, Praxis P en de CM – nauw betrekken.


Logos QIT online, Flander's Care Vlaanderen, Lieve Helsen,

De door hen verzamelde feedback zal ons helpen de module nauwkeurig af te stemmen op de noden en voorkeuren van jongeren. In dit ontwikkelproces zullen we ondersteund worden door Sylvia Bernaerts, onderzoekster voor de Expertisecel Psychologie, Technologie en Samenleving van de Thomas More-hogeschool.


Surf voor meer info naar modules.qit.online


Comentarios


Start een gratis proefperiode

Volledig vrijblijvend gedurende 30 dagen,
geen betalingsgegevens vereist
Monitor.png
bottom of page