top of page

Emoties als kompas

Module in de kijker


Emoties maken vaak de kern uit van veranderingsprocessen in psychotherapie, zoals herhaaldelijk in wetenschappelijk onderzoek is aangetoond. En dit hoeft ook niet te verwonderen. Emoties geven niet enkel kleur aan ons bestaan, ze onthullen ook wat voor ons aangenaam, spannend, gevaarlijk of pijnlijk is. Ze helpen ons belangrijke beslissingen te nemen en snel en doelgericht het juiste te doen. Ook organiseren ze onze interactie en communicatie met de mensen rondom ons.

Soms hebben we niet geleerd om dit kompas adequaat te gebruiken, waardoor emoties ontregeld geraken. We worden overspoeld door emoties of we gaan ze uit de weg.

Sommige mensen hebben de gewoonte gekweekt om lastige emoties te vermijden of te onderdrukken, waardoor de interne lading vaak een andere uitweg zoekt (bijvoorbeeld in lichamelijke stress of een onverwachte uitbarsting). Emoties kunnen door bepaalde leerervaringen ook gestold zijn geraakt, waardoor steeds dezelfde oude pijn, verdriet, kwaadheid,... opduikt. Het worden dan vastgeroeste reacties die niet afgestemd zijn op wat men in de actuele situatie nodig heeft. Emoties zijn dan niet langer een kompas maar een stoorzender.


Waarover gaat deze module en voor wie is ze bedoeld?

Deze module helpt mensen op een evenwichtige manier verbinding te maken met het volledig palet aan emoties. De module is bedoeld voor iedereen die zijn emoties wilt leren voelen, begrijpen en hanteren zodat ze kunnen fungeren als een waardevol kompas voor het contact met zichzelf en de buitenwereld.


Inhoudelijk is deze module geïnspireerd op concepten uit de emotion-focused therapy, focusing-georiënteerde psychotherapie, dialectische gedragstherapie en mindfulness-based therapy.


Emoties als kompas

Hoe is de module opgebouwd?

De module is opgebouwd uit vier secties of hoofdstukken. Elke sectie bestaat vervolgens uit een aantal bouwstenen waar men concreet mee aan de slag kan gaan. Er wordt telkens gestart met een theoretische inleiding over het betreffende onderwerp. Die theorie wordt dan aangevuld met voorbeelden, filmpjes, oefeningen en reflectie-vragen.


Sectie 1: Emoties helpen jou te (over)leven

Sectie 2: Ontwikkelen van emotioneel bewustzijn

Sectie 3: Het vinden van de juiste verhouding tot je emoties

Sectie 4: Onderscheiden van helpende en niet-helpende emoties


Hoe kan de module gebruikt worden?

De module kan zelfstandig doorlopen worden (zonder bijkomende ondersteuning) of kan deel uitmaken van een blended zorgtraject, met ondersteuning van een hulpverlener. Men kan steeds het eigen tempo bepalen en kiezen in welke volgorde men aan de slag gaat. Cliënt en hulpverlener bepalen in onderlinge dialoog wat het best aansluit bij het proces en de persoonlijkheid van de cliënt. Therapie is tenslotte maatwerk en dat geldt evenzeer voor blended therapie.


Ondersteunende tools

We ontwikkelden een aantal tools die je helpen navigeren doorheen de inhoud en de opbouw van de module. Verder hebben we een aantal filmpjes gemaakt die je kunnen ondersteunen bij de implementatie van online tools.

  • Download de inhoud van de module.

Inhoud - Emoties als kompas
.pdf
Download PDF • 476KB
  • Bekijk het