top of page

Nieuwsbrief: Heerlijke vijgen na Pasen

QIT volgt het ritme van de natuur: na een winter waarin het lijkt alsof er weinig is gebeurd, toont zich plots een onstuimige groei. Uit de ideeën die ondergronds ontkiemden, ontluikt nu een brede waaier aan nieuwe functionaliteiten.


Heerlijke vijgen na Pasen

In deze nieuwsbrief brengen we jou graag een update van de recente ontwikkelingen in QIT online. Tal van technische en functionele aanpassingen werden doorgevoerd op basis van de rijke input die we kregen van onze klanten. Vier nieuwe e-modules werden toegevoegd aan het online zelfhulp aanbod en in de komende weken wordt de vragenlijst-bibliotheek verder aangevuld.Dat niet enkel ons platform, maar ook de QIT-community bruist van leven, daar liegen de cijfers niet om: we mochten de laatste maanden 7.000 nieuwe gebruikers verwelkomen. Ook onze vertrouwde klanten brachten trouwens veel leven in de brouwerij: de webinars werden druk bijgewoond en de enthousiaste interacties zorgden voor nieuwe inspiratie en veel innovatiegoesting bij ons. Claude trakteert je verder op een blogpost over de meerwaarde van een digitale aanpak in persoonsgerichte therapie. We geven je ook nog een overzicht van de geplande webinars. Grijp vooral je kans om je te informeren over de nieuwe Kwaliteitswet, want de tijd begint te tikken!Technische ontwikkelingen


We hebben de laatste maanden stevig zitten doorontwikkelen aan QIT online. ‘Onder de motorkap’ gebeurde grondige technische aanpassingen die noodzakelijk waren om de applicatie stabieler en gebruiksvriendelijker te maken. Doorheen de komende maanden zullen we nu gradueel volgende zaken kunnen gaan uitrollen:

 • Vernieuwde dossiers waarbij een cliënt met 1 account deel kan uitmaken van meerdere dossiers. Dit lost het “e-mailadres is reeds in gebruik” probleem op.

 • Het delen en overdragen van dossiers van/naar andere therapeuten.

 • Verbeteringen van de agenda functionaliteit: sessies inplannen vanuit de agenda, koppeling met bestaande agenda systemen en delen met collega's.

 • Instellen van persoonlijke email notificatie voorkeuren.

 • Verbeteringen aan de document templates zodat bepaalde data automatisch ingevuld worden wanneer je deze wilt uitsturen naar de cliënt.

 • Koppeling met Itsme en de eHealthBox

 • En nog veel meer!


Nieuwe modules


Sinds vorig jaar trekken we voluit de kaart van blended therapie. De e-modules die we ontwikkelen, kunnen eenvoudig worden gecombineerd met de vertrouwde therapiesessies.


Nieuwe modules

Ze stimuleren de zelfwerkzaamheid van de cliënt en bevorderen de veranderingsstappen die in de therapiesessies worden geïnitieerd. Inhoudelijk zijn de e-modules geënt op transdiagnostische processen die voor de meeste cliënten en therapeuten herkenbaar zijn, los van diagnose, problematiek of therapeutisch kader.


De modules bestaan uit opeenvolgende secties en diverse bouwstenen - ervaringsgerichte oefeningen, opdrachten, informatieve teksten, illustratieve video’s,... Ze kunnen steeds op maat van het proces en afgestemd op de voorkeursstijl van de cliënt worden toegevoegd aan het traject.


De volgende e-modules zijn recent toegevoegd aan het zelfhulp aanbod:

 • Ik (k)en mezelf: Hoe ontwikkel je een gezonde relatie met jezelf? Je leert jezelf beter kennen: welke aspecten van jezelf kan je je toeëigenen en welke keur je af of onderdruk je? Je kijkt de saboteur of criticus in jezelf in de ogen en transformeert deze tot een zorgzame metgezel.

 • Vormgeven aan het bestaan: Wat maakt jouw leven zinvol? Hoe heb je je leven tot hiertoe ingericht? Wat kan of wil je veranderen? Je reflecteert over belangrijke levensvragen en leert je eigen levensvisie (beter) kennen. Je wordt ook uitgedaagd om je bestaan actief vorm te geven, verantwoordelijkheid op te nemen en keuzes te maken, steeds met je eigen waarden als kompas.

 • Emoties als kompas: Hoe kan je je emoties (opnieuw) op een constructieve manier inzetten? Je leert op een evenwichtige manier verbinding maken met het volledig palet van emoties. Je (her)ontdekt hoe emoties jou kunnen gidsen in het omgaan met jezelf en met anderen en hoe ze richting? kunnen geven aan je leven.

 • Het lichaam als bondgenoot: Ben jij je bewust van je lichaam en de signalen die het geeft? Draag je zorg voor je lijf of zoek je geregeld de grenzen op? Je leert je leven meer inrichten met respect voor je lichaam. Naast heel wat inspiratie krijg je ook inzicht in jezelf en de werking van lichaam en geest.

In het kader van de modules voegden we recent ook een nieuwe vragenlijst toe aan onze bibliotheek: de Sessiebeoordelingslijst Blended, ofwel de SBL Blended. Deze vragenlijst peilt niet enkel naar de helpende, storende en ontbrekende aspecten in de therapiesessie, maar bevraagt ook het online zelfhulp aanbod. Een handige manier om feedbackgericht te werken met de modules en ze te integreren in je klinische praktijk.Persoonsgerichte therapie ontdekt én omarmt de meerwaarde van de digitale aanpak


Persoonsgerichte therapie ontdekt én omarmt de meerwaarde van de digitale aanpak

In het nieuwste blogartikel bespreekt Claude Missiaen het themanummer over online therapie, dat verscheen in het internationaal tijdschrift Person-centered and Experiential Psychotherapies. Benieuwd hoe de persoonsgerichte benadering, die gegrondvest is op het real life therapeutisch contact en de presence van de therapeut, standhoudt in een tijdperk van digitalisering?Last call voor therapeuten die zich in regel willen stellen met de nieuwe Kwaliteitswet

Op 1 juli 2022 treedt de nieuwe Kwaliteitswet in werking. Deze wet is er gekomen om een overkoepelend wettelijk kader te creëren voor de verschillende gezondheidszorgbeoefenaars. De wet moet ervoor zorgen dat de rechten van cliënten expliciet verzekerd zijn en dat zij altijd en overal kwaliteitsvolle en veilige zorg krijgen. Een aantal bepalingen van deze wet zijn al vervroegd in werking getreden, sinds januari dit jaar.

In het afgelopen kwartaal hebben we maandelijks een webinar aangeboden over de belangrijkste contouren van deze kwaliteitswet: het elektronisch patiëntendossier, het portfolio en de bepalingen inzake het delen van gezondheidsgegevens. We lichten ook toe op welke manier QIT online kan ondersteunen bij het beantwoorden aan de vereisten van de Kwaliteitswet.


Last call voor therapeuten die zich in regel willen stellen met de nieuwe Kwaliteitswet

Bijna 1000 therapeuten woonden deze webinars bij. Ook in de komende maanden voorzien we nog drie webinars voor wie nog niet eerder de kans had om zich te informeren. Neem je graag deel? Schrijf je dan in voor de laatste plaatsen!

Komende webinars

Graag delen we een overzicht van de komende webinars. De opnames worden achteraf met de deelnemers gedeeld. Kan je niet wachten? Bekijk op deze pagina de video opnames.

 • QIT demosessie - Dinsdag 3 mei om 17u - Geraak snel wegwijs op het QIT platform en combineer de kracht van het ambacht met innovatieve technologie.

 • QIT intervisie - Woensdag 11 mei om 18u - Intervisie is een plek waar collega's die al een tijd met QIT aan de slag zijn hun ervaringen kunnen uitwisselen. Zowel good practices als moeilijk lopende aspecten van de praktijk in QIT kunnen aan bod komen.

 • Modules Webinar - Maandag 16 mei om 17u - Verzilver de therapiewinst door een optimale mix van je vertrouwde therapiesessies en online zelfhulp


Commentaires


Start een gratis proefperiode

Volledig vrijblijvend gedurende 30 dagen,
geen betalingsgegevens vereist
Monitor.png
bottom of page